II - limeryk

Autorem utworu jest Mariusz Parlicki

Święty
Walenty
to przez ciebie
muszę o wodzie i o chlebie
żyć, płacąc alimenty