Urywek

Autorem wiersza jest Lord George Byron

A gdy mię wreszcie głos mego Ojca
Do zaziemskiego powoła ogrojca,
Gdy poszybuję w światłość nadobłoczną
Lub ciemnym widmem runę w przepaść mroczną-

Obyż nie ujrzał wtedy duch mój chmurny
Żadnej rzeźbionej na mym grobie urny!
Niech się pochwałą płyta nie obarczy-
Moje nazwisko za nagrobek starczy,

A jeśli samo nie uczci mnie ono,
Obyż mi innej chwalby oszczędzono!
Niech tylko przez nie zasłużą me cienie
Na ludzką pamięć lub na zapomnienie.

1803

Przełożył Czesław Jastrzębiec - Kozłowski
Stworzył G.G.N.Lord Byron
http://byron.blog.pl/archiwum/index.php?nid=1165180


Czytaj dalej: Żegnaj