Wacław Potocki

Spis treści

Wacław Potocki

Biografia


Dokładna data jego urodzin nie jest znana, wiadomo że Wacław Potocki przyszedł na świat w 1625 roku w Woli Łużańskiej w szlacheckiej rodzinie ariańskiej. W 1638, mając 17 lat, ze starszym bratem Janem, walczył na Ukrainie. Po śmierci ojca 1642 zarządzał rodzinnym dworem z bratem Jerzym. Cztery lata później trzej bracia postanowili podzielić rodowy majątek między siebie, Wacław zdecydował się oddać część spadku – wieś Łużne - swojej matce, folwark Wesołów i wsie: Łosie i Leszczyny zostały pod jego dozorem. W roku 1648 wziął ślub z Katarzyną Morsztynówną. W 1651 roku, po tym jak urodziła mu się dwójka dzieci – córka Zofia i syn Stefan - dołączył się do pocztu kozackiego, stając na jego czele. Walczył m.in. w bitwie pod Beresteczkiem.

Podczas potopu szwedzkiego Wacław Potocki początkowo opowiadał się za królem Szwecji Karolem Gustawem, dość szybko jednak zmienił zdanie i dołączył do strony Jana Kazimierza. Uczestniczył między innymi w obronie Gorlic przed wojskami Jerzego III Rakoczego. W roku 1658, podobnie jak jego bracia, przeszedł na katolicyzm ze względu na uchwaloną konstytucję, która szkalowała wyzwany przez niego arianizm. Latem 1661 roku urodziło się jego trzecie dziecko – był to kolejny syn, Jerzy Władysław. Od 1667 roku pełnił obowiązki sędziego skarbowego z województwa krakowskiego oraz urząd podstarościego bieckiego. Po śmierci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego brał udział w zawiązaniu konfederacji.

W 1675 roku najprawdopodobniej zrzekł się tytułu podstarości, mogło mieć to związek z oskarżeniami związanymi ze sprzyjaniem arianom. Do napisania pierwszych utworów namówił go szwagier, działacz Samuel Przypkowski. Był bardzo płodnym literatem, jednak podczas jego życia wydano tylko część z dzieł. Do najbardziej znanych należą: fraszki Ogród, ale nie plewiony, bróg, ale co snop to inszego zboża, kram rozlicznego gatunku... (1670–1695) oraz Transakcja wojny chocimskiej... z różnych... relacyj... z łacińskiego na polskie... wierszem przetłumaczona. R. P. 1670, dnia decembra ostatniego (1670). W 1678 roku nadano mu godność podczaszego krakowskiego. Wacław Potocki zmarł osamotniony w lipcu 1696 roku w Łużnej na terenie Małopolski.

Epoka literacka: Barok