Jeżeli

Autorem wiersza jest Czesław Miłosz
Interpretacja

Jeżeli Boga nie ma,
to nie wszystko człowiekowi wolno.
Jest stróżem brata swego
i nie wolno mu brata swego zasmucać,
opowiadając, że Boga nie ma.


Czytaj dalej: Zaklęcie