Józef Czechowicz

Biografia

Urodził się 15 marca 1903 roku w Lublinie. Po ukończeniu rosyjskojęzycznej szkoły elementarnej oraz powszechnej szkoły polskiej edukował się w Seminarium Nauczycielskim w Lublinie. Jako siedemnastolatek zgłosił się na ochotnika, by walczyć w wojnie polsko-bolszewickiej. Następnie nauczał w szkołach w Brasławiu i Słobódce. Powróciwszy do Lublina, podjął się pogłębiania wiedzy na Wyższym Kursie Nauczycielskim – wtedy też pracował we Włodzimierzu Wołyńskim. Należał do grupy poetyckiej Lucyfer, z której twórcami zainicjował powstanie czasopisma „Reflektor”, na łamach którego zadebiutował w 1920 roku utworem Opowieść o papierowej koronie. Wspólnie wydawali także czasopismo „Biblioteka Reflektora”. Publikował również w czasopismach: „Przegląd Lubelsko-Kresowy” i „Nowe Życie”. Od 1925 roku kierował Lubelską Szkołą Specjalną, później rozpoczął studia w warszawskim Instytucie Pedagogiki Specjalnej, równolegle pracując w Instytucie dla Głuchoniemych i Ociemniałych. Związał się z awangardową grupą literacką Kwadryga, co spowodowało kolejnymi wydaniami dzieł poety. W 1930 roku opublikował tomik Dzień jak co dzień, dzięki przychylnym recenzjom dostał stypendium, co pozwoliło mu na wyjazd naukowy do Paryża. Niestety pogarszająca się choroba oczu zmusiła go do szybszego powrotu do Polski. W tym czasie pisywał do czasopism: „Droga” oraz „Ziemia Lubelska”, w której objął posadę redaktora naczelnego. Wspólnie z Franciszką Armsztajnową powołał istnienie lubelskiego oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich. Nadal intensywnie tworzył, współpracując jako redaktor, sekretarz lub poeta z czasopismami: „Płomień”, „Płomyczek”, „Głos Nauczycielski”, „Pion”, „Kamena”, „Państwo Pracy”, „Miesięcznik Literatury i Sztuki”, „Promień Słońca”, „Zwierciadło”. W 1938 roku z Ludwikiem Fryde zainicjował powstanie czasopisma artystycznego „Pióro”. Dla Polskiego Radia pisywał słuchowiska. W 1939 roku po ewakuacji pracowników radia, wrócił do Lublina, gdzie zginął w czasie bombardowania kamienicy, 9 września 1939 roku.

Józef Czechowicz - interpretacje