Konstanty Ćwierk - biografia, wiersze, twórczość

Konstanty Ćwierk urodził się 21 listopada 1895 roku. Wychowywał się w sosnowieckiej rodzinie robotniczej, która starała się zapewnić mu jak najlepszą edukację. Pomimo, iż nie zachowało się wiele szczegółów z życia młodego pisarza, to z całym przekonaniem można stwierdzić, że chłopiec uczęszczał początkowo do prywatnej szkoły fabrycznej. Ukończył ją z wybitnymi wynikami edukacyjnymi i tak przygotowany wstąpił do czteroklasowej, męskiej placówki handlowej. Jako siedemnastoletni młodzieniec współtworzył zespół redakcyjny "Kuriera Zagłębia", gdzie pracował jako korektor. Talent dziennikarski rozwijał w zaskakująco szybkim tempie, choć sam nie planował związać życia z tą branżą. Po uzyskaniu wykształcenia średniego wyjechał do warszawskiej szkoły dramatycznej w pobliżu Teatru Wielkiego, gdzie zdał egzaminy wstępne, a następnie rozpoczął naukę na pierwszym roku. Przygoda aktorska zakończyła się kilkanaście miesięcy później na skutek szybko kończących się oszczędności i niewystarczających dochodów do utrzymania się w stolicy.

Po powrocie do rodzinnego Sosnowca został społecznikiem oraz animatorem kultury. Występował w teatralnej grupie, a także nauczał dzieci w szkole. Od 1922 roku pracował w lokalnych gazetach, a po czternastu latach rozpoczął karierę redaktora radiowego. Dynamicznie rozwijającą się karierę przerwał wybuch II wojny światowej. Rok później, 1 maja Gestapo aresztowało Konstantego Ćwierka i osadziło go najpierw w Dachau a ostatecznie w KL Mauthausen - Gusen na terenie dzisiejszej Austrii. Zmarł w obrębie obozu, otoczony aurą szacunku współwięźniów na gruźlicę wraz z ropnym zapaleniem osierdzia 20 sierpnia 1944 roku.

Twórczość Konstantego Ćwierka i jej cechy

Wszelkie zebrane utwory Konstantego Ćwierka zostały wydane dopiero po II wojnie światowej. Charakteryzują się niezwykłą różnorodnością zawartą w niezliczonej liczbie wierszy, ośmiu dramatach, kilkunastu opowiadaniach, nowelach a także w czterech powieściach i setkach esejów, felietonów. Kunszt pisarski w sposób niezwykle plastyczny opisuje mentalność, czy wizerunek międzywojennej Polski, a szczególnie atmosfery Zagłębia Dąbrowskiego. Najgłębsze myśli zawarł Konstanty Ćwierk w poezji o charakterze religijnym. Wyznania te osiągają apogeum w utworze "Opłatek:, który Konstanty napisał w obozowym baraku. Wybacza on w nim symbolicznie nazistowskim oprawcom.

Poza literaturą ludność Sosnowca wspomina jego uwielbienie dla regionu, które wyrażał w pracy dla dobra obywateli, czy badaniach na rzecz bliższego poznania historii okolic i jej kultury.

Epoka literacka: XX-lecie międzywojenne