Wojna

Autorem wiersza jest Zbigniew Herbert

Pochód stalowych kogutów.
Chłopcy malowani wapnem.
Aluminiowe opiłki burzą domy.
Wyrzucają ogłuszające kule w powietrze całkiem czerwone.
Nikt nie uleci w niebo.
Ziemia przyciąga ciało i ołów.


Czytaj dalej: Ocalony

#Wiersze o wojnie