Adam Naruszewicz - biografia, wiersze, twórczość

Adam Naruszewicz - wiersze, utwory, twórczość

Adam Naruszewicz - zbiory twórczości

Epoka literacka: Oświecenie