Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi - opracowanie