Motyw wyboru w literaturze - konteksty z różnych epok

Motyw wyboru

W swoim życiu człowiek ciągle zmuszony jest do podejmowania decyzji. To właśnie możliwość wyboru stanowi zarazem podstawę naszej wolności. Motyw wyboru w literaturze wiąże się również z konsekwencjami podejmowanych decyzji. 

 • Motyw wyboru - znaczenie
 • Motyw wyboru w literaturze różnych epok
 • Inne przykłady motywu wyboru w literaturze
 • Motyw wyboru - znaczenie

  Wybór jest podstawą ludzkiej wolności. Z tego powodu literatura łączy te dwa motywy, zadając pytanie o ich istnienie.

  Od starożytności starano się rozwikłać zagadkę losu - jest konsekwencją naszych czynów, czy też z góry ustalonym przeznaczeniem? Ma to związek z występującym w dramacie starożytnym konflikcie tragicznym. Człowiek zostaje w nim zmuszony do wyboru między dwoma przeciwstawnymi siłami i cokolwiek wybierze, zawsze skończy źle.

  Odpowiedzialność za własne postępowanie to często poruszany problem. Zakłada on wolność człowieka. Jako kowal własnego losu bohater podejmuje decyzje, za które potem bierze odpowiedzialność. Zarówno dobre, jak i złe.

  Motyw wyboru w literaturze różnych epok

  Antygona - Sofokles

  Córka nieszczęsnego Edypa Antygona łamie zakaz pochówku swojego brata Polinika, nałożony przez Kreona. Wuj bohaterki, a zarazem władca Teb chce tym samym ukarać go pośmiertnie za zdradzieckie napadnięcie miasta z obcymi wojskami. Skazana na śmierć Antygona wybiera miłość i wierność boskiemu nakazowi szacunku do zmarłych. Nim Kreon zmieni zdanie, jego decyzja doprowadzi do tragedii - bohaterka popełnia samobójstwo, a zakochany w niej syn władcy i jego żona targają się na własne życie zaraz po niej.

  Przedstawiony przez Sofoklesa konflikt tragiczny jest przykładem Hybris - pychy prowadzącej do przekroczenia nałożonych na człowieka miar boskich. 

  Biblia

  Możliwość wyboru jest podstawą wolnej woli, którą Bóg obdarzył człowieka. Grzech pierworodny jest konsekwencją wyboru, jakiego dokonują pierwsi ludzie w ogrodzie Eden. Od tego czasu ludzie przez całe życie będą musieli wybierać między dobrem a złem.

  W Ogrójcu modlący się Chrystus mówi: „Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie”. Tym samym, wbrew przeżywanej trwodze, wybiera posłuszeństwo Bogu.

  Chociaż nie jest to bezpośrednio powiedziane w Biblii, aniołowie również musieli dokonać wyboru. Część z nich sprzeciwiła się woli Boga, wznosząc bunt. Nie chcieli służyć, za co zostali strąceni z Nieba i potępieni jako diabły.

  Legenda o św. Aleksym

  Aleksy urodził się jako syn rzymskiego patrycjusza. Wybrano mu na żonę kobietę z cesarskiej krwi, on jednak najbardziej pragnął świętości. W swoją noc poślubną uciekł więc, by rozpocząć życie ascety. Do śmierci cierpiał niewygody, oddają się modlitwie. Ostatnie szesnaście lat życia spędził nierozpoznany pod schodami rodzinnego domu, żywiąc się odpadkami. Dopiero po śmierci cały Rzym dowiedział się o świętości Aleksego.

  Aleksy dokonał wyboru między życiem doczesnym a wieczną chwałą nieba. Jest on typowy dla średniowiecznego postrzegania teraźniejszości jako swoistej „pielgrzymki” do wieczności. 

  Makbet - William Szekspir

  Dzielny rycerz Makbet, powracając z pola bitwy, spotyka na swojej drodze trzy tajemnicze Wiedźmy. Te pozdrawiają go enigmatycznie, sugerując zdobycie przez niego korony Szkocji. Za namową Lady Makbet bohater decyduje się zamordować swojego seniora, króla Duncana i zagarnąć jego tron. Zbrodnia pociąga za sobą kolejne, czyniąc z niegdyś szlachetnego Makbeta krwawego tyrana.

  Szekspir łamie zasady klasycznego dramatu, dając swoim bohaterom wolną wolę. Makbet nie jest ofiarą fatum, a sam podejmuje decyzje prowadzące do jego upadku. Siły nadprzyrodzone są jedynie inicjatorami wydarzeń, za które odpowiedzialność ponoszą śmiertelnicy.

  Konrad Wallenrod - Adam Mickiewicz

  Tytułowy bohater zmuszony jest do wyboru między działaniem dla dobra ojczyzny w sposób nieuczciwy a własnym honorem. Szczególnie dotyka go to z powodu wrodzonej uczciwości i szlachetności. Konflikt ten kończy się dla samego bohatera tragicznie, traci nie tylko życie, ale również rujnuje życie ukochanej kobiecie. Z konfliktu idei, w który zaplątany jest Konrad Wallenrod, nie byłoby dobrego wyjścia tak jak w wypadku bohaterów antycznych. Gdyby bowiem odpuścił, Litwa cierpiałaby pod jarzmem Krzyżaków gorsze męki. Gdy zaś dokonuje swego dzieła, z życiem traci również cząstkę swojego honoru.

  Historia Konrada Wallenroda wiąże się z konfliktem tragicznym, będąc przy tym archetypowym przykładem dla bohatera wallenrodycznego. 

  Trylogia - Henryk Sienkiewicz

  Bohaterowie Sienkiewicza wielokrotnie zmuszeni są do dramatycznych wyborów w imię dobra ojczyzny.

  Jan Skrzetuski przystępuje do walki z siłami Chmielnickiego, mimo iż porwano porwania Heleny przez Bohuna. Obowiązek wobec Rzeczpospolitej okazuje się ważniejsza nawet od miłości.

  Andrzej Kmicic zostaje oszukany przez Janusza Radziwiłła i poprzysięga wierność zdrajcy. Rycerski honor nakazuje mu dotrzymać słowa, co ściąga na niego nieprzyjemności. W toku powieści decyduje się odpokutować winy poprzez służbę królowi i Polsce.

  Ludzie bezdomni - Stefan Żeromski

  Tomasz Judym to przykład idealisty, człowieka chcącego pomagać innym dzięki swoim talentom. Bezkompromisowość w tym postanowieniu wyrzuca go poza nawias establishmentu, skazując na marginalizację jako lekarza. Widząc przy tym ogrom cierpienia, nie uważa za uczciwe dążenie do osobistego szczęścia. Dlatego porzuca ukochaną, by móc całkowicie oddać się swojej misji. Składa tym samym ofiarę ze swojego szczęścia i miłości, poświęcając ideom pozytywistycznym.

  Podejście Judyma to przykład prometeizmu - poświęcenia jednostki w imię walki o dobro ludzkości.

  Inny świat - Gustaw Herling-Grudziński

  Osadzeni w jarcewskim obozie więźniowie zmuszeni są do wyboru między zasadami moralnymi a przeżyciem. Niektórzy uzyskują namiastkę wolności przez działanie zgodne z sobą, nie najniższymi instynktami.

  Kostylew codziennie dokonywał samookaleczenia, ponieważ postanowił nigdy nie pracować na rzecz komunizmu - systemu, który go zdradził. Jewgienija Fiodorowna wybrała miłość zamiast bezpieczeństwa. Porzuciła funkcję obozowej pielęgniarki i ruszyła za swoim ukochanym. Umarła, rodząc jego dziecko. Po lekturze „Zapisków z martwego domu” Dostojewskiego Natalia Lwowna uważała się za wolną, dopóki mogła wybrać sposób swojej śmierci.

  Dżuma - Albert Camus

  Działanie bohaterów powieści Camusa traktowane jest jako wynik podejmowanych przez nich wyborów. Doktor Rieux postanawia pozostać w Oranie i pomagać ludziom, mimo iż poza miastem umiera jego żona. Uważa, że jego obowiązkiem jest walka z zarazą. Rambert pragnie zaś opuścić Oran, ponieważ czeka na niego ukochana. Widząc cierpienie mieszkańców, postanawia jednak pozostać w mieście i pomóc doktorowi Rieux. 

  Inne przykłady motywu wyboru w literaturze

  • Mitologia - Chcąc zemścić się na bogach za zesłanie na ludzkość nieszczęść, tytan Prometeusz knuje intrygę. Kładąc przed Zeusem odpowiednio oprawione zwierze, prosi go o wybór części, którą odtąd śmiertelni poświęcą bogom. Zwiedziony bóg gromów wybiera tłuszcz i kości, zamiast pysznego mięsa.
  • Iliada - Gdy żądny zemsty Achilles wyzywa na pojedynek Hektora, ten staje w obliczu dramatycznego wyboru. Może odmówić walki, tym samym okrywając się hańbą i niszcząc morale trojan. Może też walczyć z potężnym półbogiem, co równało się praktycznie pewnej śmierci.
  • Pieśń o Rolandzie - Zaskoczony w wąwozie Rancevoux przez siły Saracenów hrabia Roland decyduje się nie wzywać na pomoc sił Karola Wielkiego. Gdy bitwa obraca się na niekorzyść Franków, również tego nie robi. Woli wybrać honor, niż własne życie.
  • Dzieje Tristana i Izoldy - W wyniku działania napoju miłosnego bohaterowie pałają do siebie niemożliwą miłością. Ich uczucie jest jednak zakazane, ponieważ Izolda została poślubiona królowi Markowi. Chociaż kosztuje go to wiele cierpienia, Tristan decyduje się opuścić ukochaną i ruszyć do odległej Bretanii. W ten sposób chce ratować rycerski honor i cześć Izoldy.
  • Hamlet - Młodemu księciu duńskiemu objawia się duch ojca i wyjawia prawdę o śmierci z rąk brata. Hamlet staje naprzeciwko straszliwego wyboru. Z jednej strony ciąży na nim powinność dokonania zemsty i wywarcia sprawiedliwości. Z drugiej strony sam stanie się wtedy mordercą własnego stryja. Będzie również musiał skrzywdzić własną matkę.
  • Balladyna - Szlachetny Kirkor nie potrafi wybrać pomiędzy siostrami Aliną i Balladyną. Decyduje więc, że jego żoną zostanie ta, która zbierze w lesie więcej malin. Zazdrosna Balladyna zabija jednak własną siostrę i tym samym zostaje panią na zamku Kirkora.
  • Lilije - Pani zabija swojego męża i obsadza jego grób liliami. Wkrótce bracia zabitego ulegają urokowi morderczyni i żądają od niej wzięcia któregoś z nich na kolejnego męża. Kobieta oznajmia, że wybierze tego, kto przyniesie jej piękniejszy wianek.
  • Nad Niemnem - Główna bohaterka, Justyna Orzelska odrzuca oświadczyny bogatego morfinisty Teofila Różyca. Zamiast niego wybiera szlachetnego, chociaż gorzej urodzonego Jana Bohatyrowicza. Razem z nim postanawia osiedlić się w Bohatyrowiczach i wieść pracowite życie.
  • Zbrodnia i kara - Cierpiący z powodu popełnionej zbrodni Rodion Raskolnikow zostaje postawiony przed wyborem: śledczy Porfiry proponuje mu dobrowolne przyznanie się do winy lub zdemaskowanie i wyższy wymiar kary. Za namową Soni Miermieładowej student wyznaje swoją zbrodnię.
  • Lord Jim - Tytułowy Jim hańbi swoje dobre imię i traci patent oficerski po ucieczce z tonącego statku, na którym zostawił pasażerów. Chcąc odzyskać honor, bohater angażuje się w zaprowadzenie porządku na terenie Patusanu. Kiedy w wyniku działań Jima ginie syn króla, mężczyzna decyduje się stawić czoła konsekwencjom własnych wyborów.
  • Wieża - Uniwersalne przesłanie opowiadania Grudzińskiego oscyluje wokół problematyki samotności. Trędowaty Lebrosso zostaje na nią skazany w wyniku choroby. Paradoksalnie odnajduje jednak cel istnienia za murami swojej wieży. Odseparowujący się od innych nauczyciel wybiera samotność w konsekwencji dramatycznych doświadczeń życiowych.
  • Mała apokalipsa - Główny bohater, pisarz żyjący w komunistycznej Polsce, jest namawiany przez kolegów do samobójstwa. Byłoby one protestem przeciwko polityce władz PRL. Ostatecznie nie wiadomo, czy bohater decyduje się dokonać publicznego samospalenia.

  Czytaj dalej: Motyw tęsknoty w literaturze - konteksty z różnych epok

  Ostatnia aktualizacja: 2024-02-15 11:49:42