Motyw artysty w literaturze - konteksty z różnych epok

Artysta był na przestrzeni wieków obiektem licznych dociekań, również tych samokrytycznych. Widziano w nim człowieka natchnionego, pośrednika między światem idei i ziemskim padołem. Czasami nadawano status podobny kapłanowi, innym razem dostrzegając w nim jedynie niezwykle uzdolnionego człowieka. Zawsze jednak pozostawał kimś wyjątkowym, obcującym z tajemniczą mocą sztuki. Sami artyści również starali się uchwycić naturę własnego powołania, czego dowodem jest motyw artysty w literaturze.

 • Motyw artysty - znaczenie
 • Motyw artysty w literaturze różnych epok
 • Inne przykłady motywu artysty w literaturze
 • Motyw artysty - znaczenie

  Dzieła literackie na przestrzeni wieków ukazują postać artysty jako jednostkę pragnącą inspiracji, nieustannie jej poszukującą, lub człowieka na skraju szaleństwa, targanego intensywnymi emocjami. W literaturze okresu starożytności występuje obraz artysty, który chciałby zostawić po sobie wiekopomne dzieło. Renesans kontynuuje kreowanie tego wizerunku, podobnie jak romantyzm. Różnica między romantyzmem i renesansem polega jednakże na tym, iż romantycznego artysty nie interesuje sława, tylko wpływ, który pozostawią jego dzieła, wezwanie do narodu, jaki reprezentuje, by dbał o przyszłość swego kraju. Dwudziestolecie międzywojenne ukazuje natomiast odmienną osobę - artystę rozczarowanego rzeczywistością, wrażliwego na otoczenie i zdarzenia wokół, lecz trudnego do zrozumienia przez postronnych.

  Motyw artysty w literaturze różnych epok

  Exegi monumentum – Horacy

  Podmiot liryczny wyraża nieśmiertelność sławy poety. Będzie ona trwać tak długo, jak pamięć o jego poezji. Tym samym jest trwalsza od wszelkich aktów chwały nawet największych władców. Po części również sam poeta przezwycięża tym samym śmierć, co oddaje zwrot "non omnis moriar" – nie wszystek umrę.

  Horacy wplata do wiersza wątki autobiograficzne. Wspomina bowiem o pochodzeniu podmiotu lirycznego z gminu, samemu będąc synem wyzwolonego niewolnika. Poprzez takie nawiązanie podkreśla jeszcze dobitniej potęgę poezji, jako siły wywyższającej poetę. Tytuł pieśni zaczerpnięty jest z jej pierwszych słów: "exegi monumentum" – wzniosłem pomnik (trwalszy niż ze spiżu) Zapożyczył on nazwę dla motywu literackiego, wyrażającego nieśmiertelność poezji i pamięci o poecie.

  Pieśń XXIV – Jan Kochanowski

  Pieśń Kochanowskiego, nawiązująca do twórczości wyżej wymienionego poety Horacego. Tak samo jak jego wielki poprzednik, poeta z Czarnolasu wyznaje unieśmiertelniającą naturę poezji. Renesansowy autor skupia się jednak przede wszystkim na sławie i uwzniośleniu poprzez twórczość. Wykorzystuje do tego plastyczną wizję podmiotu lirycznego, zmieniającego się powoli w ptaka, który szybuje nad kolejnymi krainami i ich mieszkańcami.

  Ostatnia zwrotka wzywa do poniechania żałoby po zmarłym poecie. Nazywa on wręcz swój pogrzeb zbytecznym. Śmierć nie jest dla niego bowiem żadnym końcem – jego twórczość przekracza wszak ziemski los, będąc przepustką po nieśmiertelności.

  Nie-Boska komedia – Zygmunt Krasiński

  Główny bohater dramatu, hrabia Henryk, uważa się za romantycznego poetę. Przejawia przy tym cechy jednostki wybitnej: wielką wrażliwość na sztukę, niezrozumienie otaczającego społeczeństwa, odrzucenie świata. Hrabia poszukuje inspiracji, dzięki której będzie mógł tworzyć wiekopomne dzieła. Cierpi na tym jego rodzina – Henryk coraz bardziej oddala się od własnej żony i nowo narodzonego syna.

  Uwodzi go tajemnicze widmo Dziewicy, które bohater interpretuje jako ucieleśnienie inspiracji, swoją muzę. W rzeczywistości jest to ożywiony trup, wykorzystywany przez diabła do zwodzenia hrabiego. Nim Henryk odkryje prawdę, straci wszystko, co miał – jego osamotniona żona popadnie w szaleństwo i ostatkiem sił pobłogosławi syna, by został poetą. Zarazem jednak przeklnie go, gotując mu straszliwy los profety. Poezja głównego bohatera okazuje się zaś przeciętna.

  Krasiński podejmuje w utworze problematykę stosunku poety do rzeczywistości, ceny pogoni za poezją. Zapatrzony w twórczość, główny bohater odrzuca rzeczywistość i przez to rani własną rodzinę. Ceniąc poezję nad życie, traci oba te cenne dary.

  Testament mój – Juliusz Słowacki

  Wiersz w formie testamentu poetyckiego – formy niezwykle popularnej w romantyzmie. Podmiot liryczny, w którym odnajdujemy samego Słowackiego, podsumowuje swoje życie artystyczne. Zwracając się bezpośrednio do wszystkich znajomych, członków rodziny, dokonuje podsumowania swoich dokonań i kieruje słowo do potomnych.

  Sam autor czuje się człowiekiem, który odchodzi bez nimbu chwały, lecz z przeświadczeniem własnej artystycznej spuścizny. To ona zostanie po nim, rezonując w przyszłych pokoleniach, do których przemawia teraz z orędziem. Będąc zawsze związanym z losami ojczyzny, zaklina ich bowiem do walki o lepszą przyszłość dla narodu.

  Janko Muzykant – Henryk Sienkiewicz

  Nowela opowiada o losach chorowitego wiejskiego chłopca, zafascynowanego muzyką. Talent Janka Muzykanta pozostaje niezrozumiany przez społeczność wiejską i niezauważony przez mieszkańców dworu. Niesłusznie oskarżony o kradzież skrzypiec z dworu, umiera od wymierzonej mu kary.

  Sienkiewicz podejmuje tematykę niezrozumianego i niedostrzeżonego talentu artystycznego, ukazując go z pozycji pozytywistycznej. Janko jest przedstawicielem artystów, którzy nie zostali docenieni ani nawet zrozumiani przez swoje otoczenie. Samą nowelę można uznać za obronę potrzeby pracy u podstaw oraz wyrzut w stronę elit, które nie dostrzegają rodzimych talentów, zafascynowane obcymi artystami.

  Evviva l'arte – Kazimierz Przerwa-Tetmajer

  W wierszu zestawione są dwie grupy społeczne i zarazem ich postawy życiowe. Pierwsza to materialistyczne, pozbawione duchowej głębi podejście mieszczańskie. Reprezentuje ją filister – osoba skupiona na dobrach materialnych, pragnąca jedynie wygodnego życia. Druga to droga artysty, człowieka, który poświęca się sztuce. Kosztuje go to życiowe niepowodzenie, odrzucenie i wieczną biedę.

  Kazimierz Przerwa-Tetmajer postrzega artystów jako kapłanów sztuki – ludzi oprawiających ją dla celów wyższych. W wierszu przedstawieni są jako jednostki stojące ponad światem materialnych filistrów, wyjątkowe, dążące do sławy i duchowego uniesienia. Nawiązuje tym samym do motywu „sztuki dla sztuki” – podstawowego postulatu cyganerii artystycznej.

  Cudzoziemka – Maria Kuncewiczowa

  Róża Żabczyńska to nieszczęśliwa, umierająca kobieta. Przez całe swoje życie czuła się obco – ze względu na wychowanie w Rosji, ale też dystans do innych ludzi. Utalentowana artystycznie Róża wyżywa się na swoich bliskich, a niespełnione ambicje artystyczne przerzuca na córkę Martę. Ta, zmuszona do śpiewu, nienawidzi muzyki. Pustka w sercu i towarzyszące jej zgorzknienie nie pozwalają Róży nigdy wykonać koncertu D-dur Brahmsa. Powód, dla którego nigdy nie może tego zrobić poprawnie, bohaterka zaczyna rozumieć dopiero przed śmiercią.

  Róża Żabczyńska jest przykładem osoby wrażliwej, która nie może spełnić się jako artysta i której sztuka nie czyni szczęśliwą.

  Apollo i Marsjasz – Zbigniew Herbert

  Wiersz nawiązuje do mitologicznego pojedynku boga Apolla i sylena Marsjasza. Wyzwał on na pojedynek patrona poezji, chcąc dowieść wyższości swojej sztuki. Przegrał jednak, a za kare Apollo obdarł go żywcem ze skóry.

  W wierszu Apollo reprezentuje sztukę apollińską – wyniosłą, doskonale dopracowaną i tworzoną dla sławy. Marsjasz jest zaś ucieleśnieniem sztuki dionizyjskiej – bliższej ludziom, zaangażowanej i emocjonalnej. Herbert przedstawia jego kaźń w sposób poetycki, sugerując tym samym obraz poety całkowicie oddającego się swojej sztuce, wkładającego w nią całego siebie. Obrzydzony tym obrazem, pozbawiony współczucia Apollo to zaś poeta tworzący piękno bez duszy – niezaangażowany esteta.

  Mistrz i Małgorzata – Michaił Bułhakow

  Mistrz jest typowym artystą, który wykracza poza ramy sztywnej rzeczywistości. Nierozumiany przez otoczenie, nie znajduje również uznania wśród krytyków. Wynikiem tego było załamanie nerwowe i osadzenie w szpitalu psychiatrycznym. Próbował nawet spalić dzieło swojego życia – powieść o Piłacie Pońskim i Jeszui Ha-Nocri. Ukazuje to niezwykłą wrażliwość artysty. Jedynie Małgorzata była w stanie go zrozumieć i poznać, ponieważ przepełnia ją miłość do osoby Mistrza.

  Inne przykłady motywu artysty w literaturze

  • Mit o Orfeuszu - Muzyka legendarnego Orfeusza miała oddziaływać nawet na najbardziej zatwardziałe serca. To właśnie on zagłuszył śpiew syren podczas wyprawy Argonautów. Śpiew Orfeusza wzruszył nawet samego Hadesa, który w przypływie litości pozwolił poecie wyprowadzić z krainy zmarłych swoją ukochaną Eurydykę.
  • Boska komedia Dante Alighieriego - Przewodnikiem Dantego po piekle zostaje Wergiliusz – rzymski poeta, autor Eneidy. W siódmym kręgu Piekła autor umieszcza gwałtowników, którzy grzeszyli między innymi wobec sztuki.
  • Dziady cz. III Adam Mickiewicz - W trzeciej części dramatu główny bohater przeżywa cierpienia poety – wieszcza. Wyraża je w Wielkiej Improwizacji, gdzie staje w szranki z samym Bogiem. Mogąc podźwigać ducha narodowego i tworząc poezję "z niczego" uważa się za podobnego w swojej naturze do Stwórcy.
  • Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga von Goethe - Główny bohater posiada duszę artysty tak jak większość postaci romantycznych. Werter potrafi docenić piękno klasycznej i współczesnej sobie sztuki, sam przekłada również fragment "Pieśni Osjana".
  • Wesele Stanisława Wyspiańskiego - wzorowany na Kazimierzu Przerwie-Tetmajerze bohater to typowy dekadent i bawidamek. W czasie wesela nawiedza go duch Rycerza, będący ucieleśnieniem dawnej chwały oraz patriotyzmu Polaków. Budzi w nim prawdę o roli poety, jako piewcy wielkości ducha narodowego.
  • Ars poetica Leopolda Staffa - Wiersz zawierający sposób rozumienia poezji przez Leopolda Staffa. Według podmiotu lirycznego poezja jest zapisem efemerycznego stanu ducha, próbą jego uchwycenia. Poeta nie tworzy wiec sztuki dla chwały, lecz dla lepszego zrozumienia ludzkiej duszy.
  • Muzyka Ericha Zanna H. P. Lovecraft - Młody student przysłuchuje się nocami grze na wiolonczeli swojego sąsiada – Ericha Zanna. W muzyce artysty kryje się coś nieziemskiego, niewypowiedzianego. Stanowi ona wrota do poznania ponadzmysłowego, sedna samego istnienia.

  Czytaj dalej: Motyw tęsknoty w literaturze - konteksty z różnych epok

  Ostatnia aktualizacja: 2023-11-11 11:24:33