Tadeusz Miciński

Biografia

Urodził się 9 listopada 1873 roku w Łodzi. Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Jagiellońskim (historia) oraz na uniwersytetach w Lipsku i Berlinie (filozofia). Przebywając w tym ostatnim miejscu zaprzyjaźnił się ze Stanisławem Przybyszewskim i właśnie z nim rozpoczął zgłębianie satanizmu i demonologii. W 1896 roku w czasopiśmie „Ateneum” ukazał się jego debiutanckim poematem Łazarze. W swoich utworach nawiązywał do fatalizmu, satanizmu i gnozy (W mroku gwiazd, 1902; Nietota. Księga tajemna Tatr, 1910), z kolei w dramatach był prekursorem używania estetyki surrealistycznej i ekspresjonistycznej (Kniaź Patiomkin, 1906). Brał udział w walkach podczas pierwszej wojny światowej, a także pełnił funkcję oficera światowego w korpusie gen. Dowbora-Muśnickiego. Dokładna data jego śmierci oraz okoliczności są nieznane, na pewno miało to miejsce w miejscowości Małe Małynicze na terenach Białorusi w lutym 1918 roku. Prawdopodobnie został zamordowany w trakcie jazdy powozem, którym wyruszył na ratunek rodzinie.

Tadeusz Miciński - wiersze, utwory, poezja