Emil Zegadłowicz

Epoka literacka: XX-lecie międzywojenne