Tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty z poprzednich lat

Wypracowania na egzaminie ósmoklasisty badają u uczniów zdolność do złożonej wypowiedzi. Egzaminowany w formie pisemnej musi odwołać się do jednej z lektur obowiązkowych. Poniżej prezentujemy zestawienie tematów na egzaminie ósmoklasisty od egzaminów próbnych w 2017 roku.

Tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty:

2024 - maj - egzamin ósmoklasisty

Temat 1: Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że warto pomagać innym. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2:
Bez ciebie nie poradziłbym/poradziłabym sobie w tej sytuacji… Napisz opowiadanie o przygodzie z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, którego pomoc sprawiła, że Wasza przygoda zakończyła się szczęśliwie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

2023 - czerwiec - termin dodatkowy

Temat 1: Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że dzięki współpracy z innymi można wiele osiągnąć. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2: Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekonała Cię, że dobrze jest działać razem w imię słusznej sprawy. Wypracowanie powinno dowodzić, że znasz wybraną lekturę obowiązkową.

2023 - maj - egzamin ósmoklasisty

Temat 1: Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2:
Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekona Cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

2022 - czerwiec - termin dodatkowy

Temat 1: Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czego współcześni młodzi ludzie mogą się nauczyć od bohaterów literackich. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2: Wyobraź sobie, że odwiedził Cię bohater lektury obowiązkowej. Napisz opowiadanie o Waszej wspólnej przygodzie, która nauczyła Cię czegoś nowego. Wypracowanie powinno dowodzić, że znasz wybraną lekturę obowiązkową.

2022 - maj - egzamin ósmoklasisty

Temat 1: Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

Temat 2: Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

2021 - grudzień - egzamin próbny Operon

Temat 1: Napisz opowiadanie o twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Opowiedz o wspólnie przeżytych chwilach, które na zawsze pozostaną w twojej pamięci. Wykaż się dobrą znajomością wybranej lektury.

Temat 2: Czy są tacy bohaterowie literaccy, o których warto pamiętać? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

2021 - czerwiec - termin dodatkowy

Temat 1: Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że wszyscy chętnie wracają do miejsc, które są im bliskie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2: Napisz opowiadanie o wspólnej przygodzie z wybranym bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której przekonasz się, że warto poznawać nowe miejsca. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

2021 - maj - egzamin ósmoklasisty

Temat 1: Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2: Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów literackich z lektury obowiązkowej przeniósł się do Twojego świata. Napisz opowiadanie o waszej wspólnej przygodzie, podczas której bohaterowi temu przyznano tytuł Przyjaciela Mądrości. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

2021 - marzec - egzamin próbny CKE

Temat 1: W każdym jest coś, co zasługuje na podziw innych. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

Temat 2: Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który przekonał Cię podczas spotkania, że w życiu warto podejmować ryzyko. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

2020 - grudzień - egzamin próbny Operon

Temat 1: Napisz opowiadanie o twoim spotkaniu z Zośką, bohaterem Kamieni na szaniec, podczas które- go dowiadujesz się, w jaki sposób wykorzystał on swoje zdolności przywódcze i organizacyjne. Wykaż się dobrą znajomością utworu Aleksandra Kamińskiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Temat 2:
Czy bohaterowie utworów literackich mogą być autorytetami dla współczesnej młodzieży? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

2020 - lipiec - termin dodatkowy

Temat 1: Napisz rozprawkę, w której rozważysz słuszność stwierdzenia, że w życiu warto naprawiać swoje błędy. W uzasadnieniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2: Napisz opowiadanie o wspólnej przygodzie z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, podczas której jedno z was postąpiło honorowo. Wypracowanie powinno dowodzić, że bardzo dobrze znasz wybrany utwór.

2020 - czerwiec - egzamin ósmoklasisty

Temat 1: Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w którym przekonasz słuchaczy, że książki mogą być źródłem mądrości. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego i wykaż, że ich przeczytanie może uczynić czytelnika mądrzejszym.

Temat 2: Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, który podczas spotkania nauczył Cię czegoś ważnego. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

2020 - marzec - egzamin próbny CKE

Temat 1: Łatwiej pokonać każdą trudność, gdy dąży się do swojego wymarzonego celu. Czy zgadzasz się z tym poglądem? W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Temat 2: Napisz opowiadanie o przygodzie, którą przeżył ktoś, kto przeniósł się do świata przedstawionego jednej z lektur obowiązkowych. Wypracowanie powinno dowodzić, że bardzo dobrze znasz wybrany utwór. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów. 

2019 - grudzień - egzamin próbny Operon

Temat 1: Wyobraź sobie, że tytułowy bohater książki Pan Tadeusz Adama Mickiewicza zaprosił do domu swojego stryja postać z innego utworu literackiego. Napisz opowiadanie o dwudniowym pobycie tej postaci w Soplicowie, którego życie i zwyczaje gość poznaje w towarzystwie Tade- usza. Wykaż się znajomością treści utworu Adama Mickiewicza. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Temat 2: Optymizm i zaufanie do ludzi – ułatwiają czy utrudniają życie? Napisz rozprawkę, w któ- rej rozważysz powyższy problem. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

2019 - czerwiec - termin dodatkowy

Temat 1: Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy w każdym człowieku jest coś, co jest godne podziwu. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Temat 2: Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów lektury obowiązkowej otrzymał szansę naprawienia błędów popełnionych w swoim życiu. Napisz opowiadanie o tym, w jaki sposób wykorzystał tę szansę. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

2019 - kwiecień - egzamin ósmoklasisty

Temat 1: Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Temat 2: Napisz opowiadanie o odwiedzinach lisa na planecie Małego Księcia, podczas których lis przekonuje się, czy chłopiec wykorzystał wiedzę zdobytą podczas podróży. Wypracowanie powinno dowodzić, że znasz lekturę Mały Książę. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

2018 - grudzień - egzamin próbny CKE

Temat 1: Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów lektury obowiązkowej z bohaterem innego utworu literackiego. Spotkanie to będzie początkiem wspólnej przygody, która zmieni losy jednego z nich. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Temat 2: Chodzenie z głową w chmurach to nieodłączna cecha młodości. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy okres młodości wybranego bohatera lektury obowiązkowej oraz bohatera innego utworu literackiego to był tylko czas marzeń i beztroski. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

2018 - listopad - egzamin próbny Operon

Temat 1: Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem Łukasza Świderskiego, że wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy? Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz swoje stanowisko. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Temat 2: Wyobraź sobie, że mędrzec z bajki Piquemala spotkał się ze Scrooge’em, bohaterem Opowieści wigilijnej. Napisz opowiadanie o ich spotkaniu, w którym wyjaśnisz też, czego to spotkanie nauczyło Scrooge’a. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

2017 - grudzień - egzamin próbny CKE

Temat 1: Napisz list otwarty skierowany do rówieśników, w którym przekonasz ich, że warto pomagać ludziom. W argumentacji wykorzystaj interpretację wiersza Tadeusza Różewicza List do ludożerców i odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów. List podpisz jako XYZ.

Temat 2: Wyobraź sobie, że losy Aliny i Balladyny potoczyły się inaczej. Dokończ opowiadanie, w którym zmienisz historię ich życia. Napisz swoją pracę tak, żeby wykazać, że dobrze znasz Balladynę Juliusza Słowackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Zapadł zmierzch. Alina i Balladyna z pełnymi dzbanami malin wróciły do chaty.


Czytaj dalej: Kim był człowiek zlagrowany? Cechy, przykłady w literaturze

Ostatnia aktualizacja: 2024-05-16 18:03:27