Jak napisać artykuł – cechy, wskazówki, przykład artykułu do gazetki szkolnej

Tworzenie artykułu do gazetki szkolnej jest dobrym krokiem w kierunku nabywania umiejętności sprawnego pisania wypowiedzi publicystycznych. Każdy artykuł posiada swoje cechy i rodzaje, które zależą w dużej mierze od tematyki w nim podejmowanej. Warto pamiętać o tym, że definicja artykułu jest bardzo ogólna i odnosi się do jego ogólnego kształtu.

 • Artykuł – definicja
 • Cechy artykułu
 • Budowa artykułu
 • O czym nie należy zapominać w czasie tworzenia artykułu?
 • Przykład artykułu do gazetki szkolnej
 • Artykuł – definicja

  Artykuł jest formą publicystyczną, która stanowi część większej całości, np. publikacji naukowej lub wydania czasopisma. W artykułach eksponowane jest przede wszystkim zdanie jego autora. Tematami artykułów są najczęściej kwestie społeczne, polityczne, środowiskowe lub z innego powodu ważne dla konkretnej społeczności. Tym samym artykuły w gazetce szkolnej często odnoszą się do życia szkoły, działań w jej obrębie podejmowanych lub ważnych wydarzeń.

  Cechy artykułu

  Dobry artykuł niezależnie od tematu, którego dotyczy, posiada kilka niezmiennych cech:

  • Artykuły powinny prezentować opinię autora w sposób czytelny, jednoznaczny i oparty na argumentacji.
  • Artykuły są wypowiedziami wyłącznie pisemnymi
  • Informacje przedstawiane w artykule powinny być odpowiednio ułożone i łatwe w odbiorze. Mimo tego, że artykuły prasowe są jedynie częścią większej całości, stanowią one część zamkniętą, tzn. posiadającą swój początek i koniec.
  • Artykuły powinny prezentować tok rozumowania autora, charakteryzować się spójnością oraz logiką wywodu.

  Budowa artykułu

  Jak każda dłuższa wypowiedź pisemna artykuły posiadają swoją przyjętą konstrukcję. Budowa artykułu jest trzypoziomowa – powinien on składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. W każdym z tych elementów należy zawrzeć odpowiednie treści:

  • We wstępie autor artykułu zarysowuje temat, którego zamierza się podjąć. Wstęp artykułu powinien przykuwać uwagę czytelnika i informować go o tym, co może znaleźć w jego treści.
  • W rozwinięciu artykułu muszą znaleźć się wszystkie informacje i argumenty, którymi autor chce podzielić się z czytelnikami. Należy pamiętać o tym, by każdy wątek artykułu w spójny i logiczny sposób wynikał z treści go poprzedzających.
  • Zakończenie jest miejscem, w którym autor podsumowuje swoje rozważania. Zakończenie może składać się z krótkiego podsumowania zaprezentowanych wiadomości, z refleksji końcowych lub z oceny opisywanego wydarzenia.

  O czym nie należy zapominać w czasie tworzenia artykułu?

  Choć treść artykułu jest jego najważniejszym elementem, głównym celem jego autora powinno być przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania czytelników. Wiele artykułów, choć interesujących, skonstruowana jest w sposób, który utrudnia lekturę. Jakie kroki podjąć, by nasz artykuł był dla odbiorców łatwy w odbiorze?

  1. Stosujmy akapity. Wydzielanie akapitów to ten etap pracy z tekstem, o którym bardzo łatwo jest zapomnieć. Bez nich tekst traci na atrakcyjności – wydaje się być dłuższy niż w rzeczywistości, nie pozwala zachować skupienia, a zbyt wiele informacji w jednym bloku tekstowym może łatwo znużyć odbiorcę.
  2. Wykorzystajmy możliwości, jakie zapewniają śródtytuły. Gdy przygotujemy już artykuł pod kątem merytorycznym warto poświęcić nieco czasu na skonstruowanie śródtytułów. Powinny one być zrozumiałe dla odbiorcy, prowadzić czytelnika poprzez poszczególne zagadnienia oraz uporządkować trudniejsze zagadnienia w przejrzyste i łatwe w odbiorze segmenty.
  3. W trakcie pisania stosujmy stronę czynną. Zabieg ten pozwoli na zbudowanie relacji z czytelnikiem, a tekst stanie się bardziej zrozumiały.
  4. Jeżeli nie przystępujemy do pracy nad artykułem naukowym, możemy porzucić zawiłą terminologię. Jednym z częstych błędów w czasie pisania artykułu jest stosowanie przesadnego, budującego barierę pomiędzy autorem i odbiorcą, języka. Jednak jeżeli specyfika naszego artykułu wymaga sięgnięcia do rozbudowanych terminów, zorganizujmy miejsce, w których możemy je odpowiednio wyjaśnić – np. w dodatkowym segmencie, w przypisach, w ramce lub grafice znajdującej się tuż obok tekstu.

  Przykład artykułu do gazetki szkolnej

  Rozpoczął się rok szkolny 2021/2022. Społeczność szkolna poczyniła starania, by obfitował on w wiele interesujących wydarzeń i angażujących aktywności. Zapoznajcie się z propozycjami nauczycieli oraz samorządu szkolnego.

  W tym roku rozpoczęcie zajęć szkolnych to ważne wydarzenie. Ponownie możemy spotkać się w murach szkoły, by wspólnie pobierać naukę oraz cieszyć się swoim towarzystwem. Dzięki staraniom naszej Dyrekcji możliwe stało się również zwiększenie zajęć pozaszkolnych, które pozwolą nam ponownie rozwijać nasze zainteresowania.

  Do najważniejszych informacji należą bez wątpienia te, które odnoszą się do kółek zainteresowań. W tym roku szkolnym wznowione zostaną działania klubu dyskusyjnego, kółka tanecznego, rozgrywek sportowych oraz naszego szkolnego teatru. W najbliższym czasie warto rozglądać się w poszukiwaniu harmonogramu spotkań. Dla fanów zdrowego tryby życia dobrą wiadomością jest również to, że zarówno drużyna koszykówki, jak i zespół taneczny, poszukują nowych osób. Spotkania informacyjne odbędą się na dużej sali gimnastycznej:

  • dla drużyny koszykówki – 29 września o godzinie 15.00
  • dla zespołu tanecznego – 3 października o godzinie 14.00

  Szkoła wznawia również od listopada wycieczki krajoznawcze. Osoby należące do szkolnego Koła Krajoznawczego proszone są o potwierdzenie chęci udziału w wycieczkach również w tym roku i wznowienie swojej legitymacji. Uczniowie, którzy chcą przystąpić do programu, proszeni są o kontakt z wychowawcą Koła.

  Przypominamy, że wszyscy uczniowie mogą przedstawiać Samorządowi Szkolnemu swoje propozycje imprez szkolnych. W najbliższych tygodniach rozpoczynamy planowanie Szkolnego Dnia Ziemi oraz dyskoteki o tematyce halloweenowej. Mamy nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie wspólne pomysły.


  Artykuły do gazetki szkolnej powinny przede wszystkim podejmować tematy bliskie środowisku szkolnemu. Gazetka szkolna to dobre miejsce, by poinformować o zbliżających się wydarzeniach, ale również by podzielić się sukcesami uczniów i nauczycieli oraz skomentować ważne dla odbiorców kwestie.


  Czytaj dalej: Kim był człowiek zlagrowany? Cechy, przykłady w literaturze

  Ostatnia aktualizacja: 2021-09-01 15:50:00