Motyw władzy w literaturze - konteksty z różnych epok

Władza jest tematem wzbudzającym spore kontrowersje. Wywołuje to różne podejście, jakie mają do niej ludzie. Jedni uważają władzę za służbę publiczną, inni za narzucanie swojej woli ogółowi. Skutkiem tego od wieków polemizujemy na temat jej natury i celowości. Kusząca, upajająca i deprawująca władza stanowi ważny motyw w literaturze.

 • Motyw władzy - znaczenie
 • Motyw władzy w literaturze różnych epok
 • Inne przykłady motywu władzy w literaturze
 • Motyw władzy - znaczenie

  Motyw władzy w literaturze często wiąże się z pytaniami o jej naturę i cel. Wielu autorów podejmowało się próby zdefiniowania, chociażby jej pochodzenia i powodu sprawowania. Niektózy widzieli w niej przykłąd naturalnego prawa silniejszego, inni zaś wprowadzania porządku w chaotycznym świecie. Z tymi wątkami wiązać możemy dzieła moralizatorskie oraz wizje utopii - idealnych systemów rządów.

  Literatura podejmowała również temat moralnych implikacja sprawowania władzy, jej stosunku do dobra i zła. Zadawała pytanie o to, czy rządzący podlega, czy może tworzy zasady moralne. Co za tym idzie, badała również wpływ władzy na życie społeczeństw i jednostek. W tym ostatnim wypadku nie omijała problematyki władcy - zarówno od strony jego słabości, jak również odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją.

  Motyw władzy w literaturze różnych epok

  Antygona – Sofokles

  Synowie króla Edypa, Polinejkes i Eteokles, oprowadzają do bratobójczej wojny o władzę, w której obaj giną. Sprawujący po nich władzę wuj, Kreon, rozkazuje pochować broniącego Teb Eteoklesa z wszelkimi honorami. Sprowadzającego na miasto obce armie Polinejkesa wyrzuca poza mury miasta i zakazuje pochówku pod groźbą śmierci.

  Siostra obu mężczyzn, Antygona, łamie jednak ten zakaz. W sporze między prawami boskimi i prawami ludzi wybiera te pierwsze, za co płaci najwyższą cenę. Kreon zaś, mimo iż ostatecznie zmienia zdanie, traci w wyniku swoich działań żonę i syna. Sofokles w postaci Kreona uwypukla problem władzy, jej granic i kwestii moralności w ustalaniu prawa.

  Pieśń o Rolandzie

  W średniowieczu zaobserwować możemy zjawisko  literatury parenetycznej, czyli dzieł propagujących określone wzorce zachowania. Wśród nich istniał również model idealnego władcy. W „Pieśni o Rolandzie” reprezentuje go postać cesarza Franków.

  Pojawiający się w pieśni Karol Wielki to władca o dostojnej aparycji i zachowaniu, którego wszyscy darzą szacunkiem. Sam cesarz Franków kocha swój lud i opiekuje się nim, jak również swoimi wasalami. Karol Wielki to władca sprawiedliwy, oddany idei obrony wiary. Jego władza stanowi odbicie idealnego panowania Boga.

  Wy, którzy rzeczą pospolitą władacie - Jan Kochanowski

  Pieśń Poety z Czarnolasu ma wymowę moralizatorską. Podmiot liryczny zwraca się do wszystkich ludzi sprawujących władzę, przypominając im o nadrzędnym celu jej sprawowania. Jest nim dobro wspólne podlegających sobie, które Kochanowski przeciwstawia prywatnemu wykorzystywaniu władzy.

  Poeta przestrzega, że jest ona dana od Boga i tym samym sposób jej sprawowanie zostanie rozliczony przez Stwórcę. Podmiot liryczny zaznacza przy tym, że jako sędzia Bóg jednakowo patrzy na ludzi ze szczytów, jak i nizin hierarchii społecznej. Wedle Kochanowskiego na sprawujących władzę spoczywa wręcz większa odpowiedzialność niż na maluczkich, ponieważ ostatecznie będą odpowiadać również za efekty podejmowanych decyzji.

  Makbet – William Szekspir

  Tragedia Wiliama Szekspira należy do jednych z najlepszych studiów ludzkiej psychiki i deprawującej mocy władzy, jaką kiedykolwiek stworzono. Szlachetny tan Glamis Makbet wraca ze swoim przyjacielem Bankiem z wygranej bitwy. Drogę zagradzają im trzy Wiedźmy. Enigmatycznie pozdrawiają Makbeta tak, jakby miał zostać królem, zaś Banka tytułują ojcem dynastii.

  Ten podstęp budzi w bohaterze żądzę władzy, która doprowadza go do zbrodni królobójstwa. Makbet wprowadza w Szkocji rządy terroru, a jego dawna szlachetna natura przemienia się w ducha bezwzględnego tyrana.

  Powrót  posła – Julian Ursyn Niemcewicz

  Komedia polityczna, mająca zarazem funkcję moralizatorską. Niemcewicz uwypukla w niej różnicę między dwoma ówczesnymi stronnictwami, które walczyły ze sobą na Sejmie Czteroletnim. Reprezentowani przez Podkomorzego, jego żonę i Walerego reformatorzy przeciwstawieni są tutaj Starości i Starościnie - reprezentantom starego porządku. 

  Motyw władzy zazębia się tutaj z motywem wolności i dotyczy rozsądnego ich używania. Starosta stroi na straży szlacheckiej złotej wolności, ze wszystkimi jej negatywnymi elementami: liberum veto, samowolą, pieniactwem oraz prywatą. Możliwość decydowania o losach państwa jest jego zdaniem narzędziem do osiągania własnych celów. Tymczasem Podkomorzy i jego rodzina są zatroskani o losy ojczyzny, a dobro wspólne przedkładają nad rodzinne. Tym samym szlachecka partycypacja we władzy jest dla nich odpowiedzialnością za Rzeczpospolitą.

  Balladyna  - Juliusz Słowacki

  Królowa jeziora Gopło, nimfa Goplana, zakochuje się w wieśniaku Grabcu. Ten jednak woli córkę wdowy Balladynę. Chcąc się pozbyć konkurentki, Goplana nakazuje swoim sługom rozkochać w niej księcia Lechitów Kirkora. W wyniku pomyłki mężczyzna zaczyna darzyć afektem Balladynę i jej siostrę Alinę. Tytułowa bohaterka zabija tą drugą, chcąc zostać żoną księcia. Apetyt na władzę Balladyny rośnie jednak coraz bardziej. Wkrótce wplątuje się w walkę o koronę po królu Popielu III. Poprzez zdradę, intrygi i zabójstwo zostaje w końcu królową Lechitów. Wtedy jednak jej niegodziwość karze uderzający z nieba piorun.

  Potop - Henryk Sienkiewicz

  Motyw władzy w powieści najdobitniej realizowany jest poprzez osobę króla Jana Kazimierza i Janusza Radziwiłła. Te dwie historyczne postaci Sienkiewicz niejako przeciwstawia, ukazując dwa różne podejścia do idei władzy.

  Janusz Radziwiłł pożąda jej i nie cofa się przed niczym, by powiększyć swoje panowanie. Widząc dla siebie szansę wykrojenia osobnego dominium, zdradza Rzeczpospolitą i przechodzi na stronę Szwedów. Władza nie jest dla niego odpowiedzialnością ani narzędziem. To cel sam w sobie.
  Król Jan Kazimierz został z kolei sportretowany na wzór średniowiecznego władcy idealnego. Władza jest dla niego koniecznym brzemieniem. Zatroskany o losy swoich poddanych, cierpi razem z najechaną ojczyzną. Jest przy tym sprawiedliwy i miłosierny, czego daje dowód swoim podejściem do Kmicica.

  Jądro ciemności – Joseph Conrad

  Niegdyś szlachetny i mogący uchodzić za moralnego Kurtz, odkrywa w Kongo mroczną stronę ludzkiej duszy. Przybył do miejscowych z zamiarem ich ucywilizowania, przyniesienia osiągnięć Europejczyków. Odcięty od świata i jego moralnych wartości, stacza się w otchłań barbarzyństwa. Zamiast ucywilizować autochtonów, staje się krwawym tyranem, któremu oddawana jest niemal boska cześć. Władza oraz brak parolu zasad narzucanych przez cywilizację zdeprawowały Kurtza.

  Szewcy – Stanisław Ignacy Witkiewicz

  Witkacy podnosi kwestię władzy, obrazując etapy obalania i instalowania kolejnych ustrojów. Zdaniem kontrowersyjnego artysty świat dąży do coraz większej mechanizacji społeczeństwa, a przez to również oderwania go od wartości duchowych. Idzie to w parze z wprowadzaniem systemów, które pozostawiają coraz mniej miejsca dla naturalnych potrzeb fizycznych i spirytualistycznych człowieka. Ostatecznym końcem historii będzie według Witkacego ustanowienie technkracji - totalnego zmechanizowania życia społecznego człowieka, zerwanie z jego duchowością i podporządkowanie go systemowi.

  Rok 1984 – George Orwell

  Antyutopia, w której Orwell przedstawia zagrożenia płynące z władzy totalitarnej. Oceania to państwo rządzone przez omnipotentną Partię, na której czele stoi Wielki Brat. System rości sobie tutaj prawo do władzy nad każdym aspektem życia, a wręcz rzeczywistości. Wszechobecna inwigilacja i propaganda są tylko jednymi z jej elementów. Poprzez nowomowę Partia stara się wyeliminować możliwość artykułowania myśli niegodnych z jej linią polityczną. Wykształcenie u obywateli dwójmyślenia zaburza rozpoznawanie prawdy od propagandy. Straszliwa Policja Myśli uzurpuje sobie zaś prawo do prywatności obywateli w ich własnych umysłach.

  Inne przykłady motywu władzy w literaturze

  • Iliada Homera - W eposie Homera występuje wielu władców: potężny Agamemnon, Menelaos czy sprytny Odys. Jest też władający Troją stary Priam. Bogowie z kolei okazują swoją władzę nad ludźmi, mieszając się do ich spraw.
  • Tristan i Izolda - Król Marek, mąż Izoldy i senior Tristana, ukazany jest jako wór idealnego władcy. Mądry i wyrozumiały, potrafi wzruszyć się nad losem kochanków, mimo iż sam mógłby się uważać za pokrzywdzonego.
  • Książę Niccolò Machiavelliego - W swoim traktacie politycznym Machiavelli przedstawia koncepcję rządzenia, opartą na praktyczności. Władca powinien być jak lew kiedy to konieczne, a kiedy trzeba zachowywać się niczym lis.
  • Kazania sejmowe Piotra Skargi - W swoich kazaniach ksiądz Skarga doszukuje się powodów osłabienia Rzeczpospolitej. Wśród nich wykazuje między innymi złe korzystanie z wolności przez szlachtę, niesprawiedliwe prawa i osłabienie władzy królewskiej.
  • Wół minister Ignacego Krasickiego - Opowiastka  morałem, że władza to nie zabawa. Powolny, ale rozsądny wół okazuje się lepszym ministrem niż sprytny, szybki w działaniach i zdradziecki lis.
  • Ubu Król, czyli Polacy Alfreda Jarrego - Obalony król Aragonii Ubu zostaje dowódcą dragonów polskiego króla Wacława. Za namową żony zabija monarchę i sam zostaje władcą. Wprowadza rządy terroru, które doprowadzają do obalenia go przez syna Wacława Byczysława. Stanowi satyrę opartą o szekspirowskiego Hamleta, Makbeta i Króla Leara.
  • Folwark zwierzęcy George'a Orwella - Po wygnaniu pana Jonesa z folwarku, zwierzęta pod wodzą knura Majora przejmują władzę. Gdy jednak przywódca rewolucji umiera, sytuację wykorzystuje sprytny knur Napoleon. Wprowadza on reżim, który stopniowo zmienia folwark zwierzęcy w państwo totalitarne. Powieść Orwella jest krytyką stalinizmu i efektów rewolucji bolszewickiej.
  • Pieśń lodu i ognia G.R.R. Martina - Seria fantasy, w której dużą rolę odgrywa polityka. Głównym wątkiem fabuły jest walka o Żelazny Tron Siedmiu Królestw. Rywalizujące ze sobą stronnictwa dopuszczają się morderstw, zdrad i knucia zdradzieckich intryg; wszystko dla zdobycia władzy.

  Czytaj dalej: Motyw tęsknoty w literaturze - konteksty z różnych epok

  Ostatnia aktualizacja: 2023-09-14 21:40:03