x

Autorką opracowania jest: Adrianna Strużyńska.

 1. Rozmowa o przeszłości Stanisława Wokulskiego.
 2. Prowadzenie sklepu Wokulskiego przez Rzeckiego.
 3. Opowieść o młodości Rzeckiego.
 4. Powrót Wokulskiego do Warszawy.
 5. Dziesięciokrotne pomnożenie majątku przez Wokulskiego.
 6. Problemy finansowe Łęckich.
 7. Plany Wokulskiego, dotyczące pomocy Łęckim.
 8. Wizyta Izabeli Łęckiej w sklepie Wokulskiego.
 9. Lekceważące zachowanie Izabeli wobec kupca.
 10. Spacer Wokulskiego po Powiślu.
 11. Udzielenie pomocy ubogiemu Wysockiemu.
 12. Wizyta małżeństwa Krzeszowskich w sklepie.
 13. Złożenie datku na cele dobroczynne przez Wokulskiego.
 14. Udzielenie pomocy dziewczynie lekkich obyczajów, Mariannie.
 15. Zaproszenie Wokulskiego na śniadanie wielkanocne u hrabiny Karolowej.
 16. Wokulski na przyjęciu wśród arystokracji.
 17. Opowieść prezesowej Zasławskiej o miłości do stryja Wokulskiego.
 18. Wspomnienia Rzeckiego z czasów Wiosny Ludów i początków przyjaźni z Wokulskim.
 19. Plany założenia spółki do handlu ze wschodem.
 20. Spotkanie Wokulskiego z Julianem Ochockim.
 21. Decyzja Wokulskiego o odkupieniu kamienicy Łęckich za zawyżoną cenę.
 22. Zakup klaczy Sułtanki od baronowej Krzeszowskiej.
 23. Wygrana klaczy w wyścigach i zadowolenie Izabeli.
 24. Spór Wokulskiego i barona.
 25. Zwycięstwo Wokulskiego w pojedynku z baronem.
 26. Zaproszenie Wokulskiego na obiad u Łęckich.
 27. Przygotowania do wizyty w domu Łęckich.
 28. Obiad u Łęckich i plany wspólnej podróży do Paryża.
 29. Fascynacja Izabeli Rossim.
 30. Owacje i prezenty dla Rossiego, zorganizowane przez Wokulskiego.
 31. Zakup kamienicy Łęckich za pośrednictwem Szlangbauma.
 32. Odkrycie prawdy na temat motywacji Wokulskiego przez Rzeckiego.
 33. Spłacanie długów Łęckich przez Wokulskiego.
 34. Ujawnienie prawdy na temat zakupu kamienicy.
 35. Odwiedziny Kazimierza Starskiego u Łęckich.
 36. Flirt Izabeli i Starskiego w języku angielskim.
 37. Decyzja Wokulskiego o wyjeździe do Paryża.
 38. Opowieść Rzeckiego o mieszkańcach kamienicy.
 39. Pobyt Wokulskiego w Paryżu i jego przygnębienie.
 40. Wspólne interesy z Suzinem.
 41. Spotkanie z profesorem Geistem.
 42. Otrzymanie zaproszenia od prezesowej Zasławskiej.
 43. Powrót Wokulskiego do Warszawy.
 44. Podróż pociągiem do Zasławka.
 45. Spotkanie z baronem Dalskim, zakochanym w Ewelinie Janockiej.
 46. Zaloty pani Wąsowskiej.
 47. Przybycie Izabeli do Zasławka.
 48. Wizyta w ruinach zamku.
 49. Nadzieje Wokulskiego na wspólne życie z Izabelą.
 50. Postawienie pomnika stryjowi Wokulskiego.
 51. Udzielenie pomocy rzemieślnikowi Węgiełkowi.
 52. Odkupienie kamienicy przez Krzeszowską.
 53. Opowieść Rzeckiego o procesie o lalkę.
 54. Plany zeswatania Stawskiej i Wokulskiego, snute przez Rzeckiego.
 55. Poprawa sytuacji Łęckich.
 56. Pojednanie Krzeszowskich.
 57. Śmierć prezesowej Zasławskiej.
 58. Odnalezienie zaginionego męża Stawskiej w Algierze.
 59. Fascynacja Izabeli skrzypkiem Molinarim.
 60. Wyjazd do Krakowa na wezwanie ciotki Hortensji.
 61. Flirt Izabeli i Starskiego.
 62. Opuszczenie pociągu przez Wokulskiego.
 63. Nieudana próba samobójcza Wokulskiego.
 64. Powrót Wokulskiego do Warszawy.
 65. Wycofanie się Wokulskiego z interesów.
 66. Wyjazd Wokulskiego do Moskwy.
 67. Wieści o śmierci męża Heleny Stawskiej.
 68. Zaręczyny Stawskiej i Mraczewskiego.
 69. Złe samopoczucie Rzeckiego.
 70. Śmierć Tomasza Łęckiego.
 71. Plotki na temat miejsca pobytu Wokulskiego.
 72. Odczytanie testamentu Wokulskiego.
 73. Śmierć Rzeckiego.
 74. Decyzja Izabeli o wstąpieniu do klasztoru.


Czytaj dalej: Ignacy Rzecki jako romantyk

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-11 20:23:58

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują poezja.org. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.