Autorką planu wydarzeń jest: Marta Grandke.
 1. Marta Korczyńska i Justyna Orzelska wracają razem z kościoła.
 2. Różyc i Kirło odwiedzają dwór w Korczynie.
 3. Rozmowa o Justynie, żarty z jej ojca.
 4. Burzliwa historia rodu Korczyńskich
 5. Opowieść o powstaniu styczniowym
 6. Losy nieudanego małżeństwa Emilii i Benedykta
 7. Spór o konie i refleksje Benedykta.
 8. Przyjęcie z okazji pani Emilii.
 9. Opowieść o nieszczęśliwym romansie Justyny z Zygmuntem.
 10. Wyjście Justyny z przyjęcia i spacer polami.
 11. Spotkanie pracującego Janka Bohatyrowicza.
 12. Wizyta w chacie Anzelma i jego opowieść.
 13. Wyprawa Justyny, Jana i Anzelma na grób Jana i Cecylii.
 14. Opowieść o losach Jana i Cecylii.
 15. Próby zaaranżowania przez Różyca spotkania z Justyną.
 16. Propozycja Różyca dla Kirły i obietnica pomocy finansowej.
 17. Wspomnienia Marty o jej miłości do Anzelma.
 18. Żądanie Darzeckiego odnośnie posagu jego żony.
 19. Sugestia sprzedaży lasu z mogiłą powstańczą.
 20. Kłótnia Witolda i Benedykta.
 21. Próba odnowienia romansu z Justyną przez Zygmunta.
 22. Udział Justyny w żniwach wraz z Bohatyrowiczami.
 23. Spotkanie Anzelma i Witolda oraz ich rozmowa.
 24. Wyprawa Jana Bohaterowicza i Justyny na mogiłę powstańców.
 25. Wspomnienia Jana z okresu powstania i śmierci ojca.
 26. Elżunia zaprasza Justynę na wesele jako druhnę.
 27. Marta i Justyna rozmawiają o Anzelmie.
 28. Refleksje pani Andrzejowej nad jej życiem i nieudanym małżeństwem Zygmunta z Klotyldą.
 29. Kolejna kłótnia między Witoldem i Benedyktem.
 30. Plany Różyca wobec Justyny.
 31. Justyna odrzuca propozycję Zygmunta odnośnie nawiązania z nim romansu.
 32. Kłótnia Zygmunta z matką.
 33. Pani Andrzejowa uświadamia sobie potworne błędy wychowawcze.
 34. Wesele Elżuni i Jaśmonta.
 35. Spotkanie Marty i Anzelma, wspomnienie dawnych czasów.
 36. Jadwiga rzuca kamieniem w Jana i Justynę.
 37. Prośba Fabiana o przysługę i wstawienie się Witolda u Benedykta.
 38. Rozmowa Witolda i Benedykta, pogodzenie się ojca i syna.
 39. Benedykt odpuszcza Bohatyrowiczom dług za sprawę sądową.
 40. Jan i Justyna wyznają sobie miłość i zaręczają się.
 41. Różyc chce oświadczyć się Justynie.
 42. Justyna odrzuca propozycję Różyca i ujawnia zaręczyny z Janem.
 43. Jan prosi o rękę Justyny Benedykta w obecności Anzelma.

Przeczytaj także: Nad Niemnem - streszczenie

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.