Taras Szewczenko - biografia, wiersze, twórczość

Taras Szewczenko urodził się jako Taras Hryhorowycz Szewczenko. Daty jego przyjścia na świat pojawiają się jednak dwie – 25 lutego i 9 marca 1814 roku w kijowskiej wsi Moryńce. Jako nastolatek pracował na dworze pisarza ikon – od lat dziecięcych był bardzo zainteresowany malarstwem. Dzięki swojemu talentowi malarskiemu dostał się na nauki u malarza Jana Rustema, a później do mistrza cechowego Szyriajewa. Dzięki protekcji elity artystycznej jak poeta Wasilij Żukowski otrzymał możliwość studiowania w Szkole Sztuk Pięknych w Petersburgu.

Równolegle uczęszczał na uczelnię, edukując się na literaturze, fizyce i naukach przyrodniczych. Próby poetyckie podejmował już w 1837 roku, tworząc np. balladę Urzeczona. W 1840 roku wydał debiutancki tomik Kobziarz. Jako członek Komisji Archeograficznej badał rejony Ukrainy i Morze Aralskie. Aresztowany trafił do twierdzy Nowopietrowskiej, gdzie odebrano mu przywilej pisania, zwolniono go stamtąd w 1857 roku. Za pomoc chłopom został po raz kolejny uwięziony, tym razem w Czerkasach i Kijowie. Data śmierci również jest niedokładna – oscyluje między 26 lutego a 10 marca 1861 roku w Petersburgu. Taras Szewczenko zmarł z powodu wyczerpania organizmu na skutek nieodpowiednich warunków podczas niewoli.

Taras Szewczenko - zbiory twórczości