O tymże Epigramma abo napis krótki

Bóg nas, Bóg rządzi.
Nasze staranie
Zawsze zabłądzi,
Gdy nie chce na nie
Wejźrzeć łaskawie.
Porzućmy dumy!
Szaleństwo prawie
Ludzkie rozumy!

Czytaj dalej: Sonet IV / O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - Mikołaj Sęp Szarzyński