Anzelm Bohatyrowicz - charakterystyka

Autorką charakterystyki jest: Marta Grandke.

„Nad Niemnem” to jedna z najbardziej znanych powieści z okresu pozytywizmu. Jej autorką jest Eliza Orzeszkowa i jej dzieło na stałe weszło już do historii literatury polskiej. Autorka w swoim tekście opisała wiele postaci, zarówno żyjących we dworze, jak i mieszkańców okolicznej wsi. Do tych drugich należy starszy mężczyzna znany jako Andrzej Bohatyrowicz.

Charakterystyka Anzelma Bohatyrowicza

Anzelm Bohatyrowicz mieszka we wsi położonej niedaleko korczyńskiego dworu. To straszy, około pięćdziesięcioletni mężczyzna. Jest bratem Jerzego Bohatyrowicza, czyli ojca Jana. W powstaniu styczniowym stracił brata i to on zaniósł Benedyktowi Korczyńskiemu informację o śmierci Andrzeja. Sam też uczestniczył w powstaniu i został w nim ranny.

W młodości Anzelm był z wzajemnością zakochany w Marcie Korczyńskiej i nawet się jej oświadczył. Nie został jednak przez nią przyjęty ze względu na różnice klasowe. Marta bała się drwin ludzi ze swojego otoczenia, mieszkała bowiem w dworze Korczyńskich. Sądziła też, że na wsi czeka ją ciężka praca, której nie podoła. Anzelm bardzo przeżył tę odmowę i potem nie związał się już z żadną inną kobietą. Pozostał kawalerem i zajął się pracą w gospodarstwie.

Anzelm jest oddany swojej ciężkiej pracy i wartościom patriotycznym, które skłoniły go do udziału w powstaniu styczniowym. Opiekuje się też grobem Jana i Cecylii oraz mogiłą powstańczą. W czasie zrywu niepodległościowego miał około trzydziestu lat i wciąż doskonale pamięta tamte wydarzenia.

Anzelm zazwyczaj porusza się powoli, ma przygarbione plecy. Na jego twarzy nieustannie gości cierpienie oraz głębokie zamyślenie. Ma ściągnięte rysy i regularny profil. Policzki są zapadnięte, a oczy wyróżnia kolor bladego błękitu. Dużo czasu spędza na świeżym powietrzu, zatem jest także opalony. Doskwierają mu jakieś dolegliwości związane z głową, zatem nie ściąga swojej baraniej czapki, mimo iż dobrze zna obyczaje i grzeczności.

W życiu Anzelma nie działo się nic nietypowego, aż do czasu wybuchu powstania styczniowego, które zabrało mu brata i na zawsze odmieniło mężczyznę. Ogromny wpływ miała na niego też niespełniona miłość do Marty Korczyńskiej. Te dwa wydarzenia ukształtowały Anzelma na resztę jego życia, czyniąc go takim, jakim poznała go Justyna Orzelska. Anzelm przez długi czas mierzył się z melancholią, zastanawiał się nad sensem ludzkiego życia. Wszystko to ostatecznie przeistoczyło się w głęboką wiarę, a ciężka praca pozwoliła mu zapomnieć o licznych przeżytych nieszczęściach. Przypłacił to jednak uszczerbkiem na zdrowiu, Anzelm zmaga się bowiem z chorobami.

Anzelm przebywa często w swojej izbie, przez jakiś czas nie miał kontaktu ze światem zewnętrznym. Opiekował się jednak małym Jankiem i zajmował swoją pracą. Okazał się być człowiekiem o wytrzymałym, sumiennym charakterze. Na zawsze też pozostał prawdziwym patriotą. Tradycja i dawne obyczaje podtrzymywały go zawsze na duchu. Anzelm jest postacią jednoznacznie pozytywną, mimo iż wiele w życiu przeżył. Nie załamało go to jednak i dalej jest wierny swoim wartościom.


Przeczytaj także: Teofil Różyc - charakterystyka

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.