Czy w życiu można uniknąć trudnych sytuacji? Napisz rozprawkę, w której zajmiesz stanowisko i je uzasadnisz. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Trudne sytuacje to coś, czego doświadczył w życiu chyba każdy człowiek, nawet najszczęśliwszy i żyjący na swój wymarzony sposób. Radzenie sobie z nimi nie jest przyjemne, często pochłaniają one wiele energii, czasu i środków, a szczególnie dramatyczne wydarzenia mogą prowadzić do traumy i wpływać na całą resztę życia. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czy da się uniknąć wielu trudnych sytuacji. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie po prostu „tak” lub „nie”. Trudne sytuacje bowiem dzielą się po prostu na takiej, jakich nie da się uniknąć czy przewidzieć oraz te, które nie pojawiłyby się w życiu danego człowieka, gdyby podjął on inne decyzje. Przykłady na poparcie tej tezy można znaleźć w wielu dziełach literackich, na przykład takich jak „Lalka” Bolesława Prusa, „Dziady” Adama Mickiewicza, „Nie-boska komedia” Zygmunta Krasińskiego oraz „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego”.

„Lalka” Bolesława Prusa to przykład trudnych sytuacji, które były możliwe do uniknięcia i takich, na które główny bohater, czyli Stanisław Wokulski, nie miał wpływu. Do tej drugiej kategorii należy fakt, że Wokulski urodził się w ubogiej rodzinie i to na dodatek w Polsce pod zaborami. Te bez wątpienia trudne sytuacje wpłynęły na jego dalsze życie czy światopogląd, ale mężczyzna nie był w stanie zrobić nic, by tego uniknąć. Wokulski podjął jednak takie decyzje jak na przykład udział w powstaniu styczniowym czy nieustanne zabieganie o względy Izabeli Łęckiej, które go unieszczęśliwiły i były trudne, a które stanowiły jego własny wybór. Za udział w powstaniu został zesłany na Syberię i odebrało mu to najlepsze lata jego młodości. W przypadku Łęckiej Wokulski był świadom tego, że kobieta nie widzi w nim męża, a mimo to nieustannie starał się o jej rękę, co wreszcie doprowadziło go wręcz do chęci targnięcia się na własne życie. Gdyby Wokulski wybrał inaczej, to zapewne nie musiałby się zmierzyć z tymi sytuacjami, a za to mógłby ułożyć sobie życie z panią Stawską i zapewne byłby o wiele szczęśliwszym człowiekiem.

„Dziady cz. II” to dzieło Mickiewicza, które zawiera w sobie silne inspiracje ludowością, w tym moralnością ludową, która była uznawana przez romantyków za szczególnie warta docenienia. W związku z tym przekaz moralny prostego ludu pojawia się w dramacie. W tych słowach Mickiewicz tłumaczy odbiorcy, w jaki sposób dostać się do nieba i jak żyć właściwie. Okazuje się, że by było to możliwe, człowiek nie może wręcz unikać trudnych sytuacji i musi skosztować bólu i cierpienia.

Pokazuje to przykład lekkich duchów, dusz dzieci, które w trakcie obrzędu Dziadów proszą obecnych w kaplicy ludzi o podanie im ziarna gorczycy. Za życia znały one jedynie szczęście oraz słodycz, przez co ich byt nie był pełny i po śmierci nie mogą dostąpić zbawienia. Mickiewicz pokazuje zatem, że człowiek nie powinien unikać każdej trudnej sytuacji, ponieważ czyni to jego życie mniej kompletnym. Jego bohaterowie zmagają się też z ciężką sytuacją kraju, ponieważ Polska jest w tym utworze pod zaborami. To bardzo trudna sytuacja, której nie mogli uniknąć czy jej zapobiec.

„Nie-boska komedia” Krasińskiego to przykład trudnej sytuacji, do której główny bohater wprowadza na własne życzenie. Dla tworzenia poezji porzuca rodzinę, co doprowadza do choroby i śmierci jego żony oraz choroby synka, którym hrabia Henryk musi się sam opiekować po śmierci małżonki. Wszystkie te tragedie to efekt jego lekkomyślności i przekonania o swoim powołaniu, co okazało się być jedynie ułudą. Nieszczęścia hrabiego są zatem jego odpowiedzialnością.

„Kamienie na szaniec” to historia Rudego, Alka i Zośki, którzy zaraz po maturze musieli się zmierzyć z koszmarem II wojny światowej. Była to bardzo trudna sytuacja graniczna, na którą chłopcy nie mieli żadnego wpływu i która ostatecznie odebrała im życie. To pokazuje, że człowiek nie jest w stanie uniknąć wszystkich trudności i czasami staje się on po prostu ich ofiarą, a jego cierpienie jest niezawinione.

Wspomniane przykłady z literatury pokazują, że trudne sytuacje to w pewnej części coś, nad czym człowiek nie ma kontroli. W niektórych przypadkach są one jednak efektem jego decyzji i wówczas konieczne jest zmierzenie się z konsekwencjami swoich własnych czynów, przekonań oraz akcji.


Przeczytaj także: W jaki sposób w tekstach kultury artyści prezentują ideę pomocy innym? Odpowiedz, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.