Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

„Nie-boska komedia” to jedno z najbardziej znanych dzieł Zygmunta Krasińskiego, wydana została po raz pierwszy w Paryżu w roku 1835. Jest to dzieło poruszające wyjątkowo zróżnicowaną problematykę, od roli poezji i poety, aż do walki klas i zagadnień rewolucji oraz zmian w społeczeństwie. „Nie-boska komedia” zawiera także wiele motywów literackich, wśród których wyjątkowo ważny jest motyw rodziny. Pojawia się on w pierwszej części dramatu Krasińskiego. 

Motyw rodziny służy między innymi do przedstawienia dramatu, który spotyka rodzinę hrabiego Henryka. W młodym wieku poślubił on bowiem swoją ukochaną, Marię i doczekali się oni syna Orcia. Jednak Henryk szybko odkrył, że nie nadaje się do życia w rodzinie, codzienne obowiązku nudzą go i irytują. Miał poczucie, że opieka nad bliskimi jest czymś godnym pogardy, on sam zaś został stworzony do rzeczy wielkich, takich jak poezja. Dodatkowo kusi go piękna, widmowa Dziewica, która uosabia dla niego natchnienie i poezję.

Hrabia Henryk ostatecznie porzuca swoją rodzinę w dniu chrztu syna. W ten sposób ujawnia się jego egoizm i niedojrzałość. Nie potrafi on bowiem wziąć odpowiedzialności za swoje czyny i opiekować się rodziną, którą sam założył. Staje się więc ojcem nieobecnym, niekochającym, porzucającym swoje niewinne dziecko i kochającą go żonę. 

Egoizm hrabiego Henryka odbija się na niewinnych osobach. W imię poezji i nierealnych ambicji cierpią bowiem jego żona Maria i syn Orcio. Maria jest osobą, która doskonale czuje się w rodzinie, wypełnia swoje obowiązki i jest bezgranicznie oddana mężowi i dziecku.

Odejście Henryka spowodowało bowiem załamanie się Marii, sprawiło, że zaczęła ona chorować i tracić zdrowe zmysły. Wybłagała ona także dla Orcia dar poezji, który miał zapewnić dziecku miłość ojca, a ostatecznie złamał mu życie. Orcio także bowiem zaczął chorować na tle nerwowym. Maria z kolei ostatecznie trafiła do szpitala, gdzie zmarła. Wszystkich tych krzywd nie zdołał naprawić powrót Henryka na łono rodziny. Jego żona miała już złamane życie, a jego dziecko resztę życia spędziło chorując, tracąc wzrok i poświęcając się tworzeniu poezji. 

Do tego wszystkiego nie doszłoby, gdyby hrabia stanął na wysokości zadania i okazał się odpowiedzialnym człowiekiem. Wrócił on jednak do rodziny tylko dlatego, że jego marzenie go zawiodło, nie kierował się miłością do niej. Motyw rodziny w „Nie-boskiej komedii” opisuje więc dramat, jaki rozgrywa się, gdy ktoś egoistyczny i nieodpowiedzialny próbuje stać się głową rodziny, mężem i ojcem.


Przeczytaj także: Tragizm hrabiego Henryka

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.