Autorką charakterystyki jest: Marta Grandke.

„Nie-boska komedia” to najbardziej znane dzieło jednego ze słynnych twórców epoki romantyzmu, Zygmunta Krasińskiego. Napisane ono zostało w roku 1833, wydano je natomiast po raz pierwszy dwa lata później, w Paryżu. Krasiński przedstawił w nim losy arystokraty, hrabiego Henryka, który jest przedstawieniem bohatera romantycznego. pewnego dnia Henryk odchodzi od swojej rodziny, by tworzyć poezję, od dawna bowiem czuł już, że nie odnajduje się w roli męża oraz ojca. Porzuca on swojego synka Orcia w dniu jego chrztu, co ma ogromny wpływ na całe życie dziecka.

Orcio - charakterystyka

Orcio jest więc synem hrabiego Henryka oraz jego żony, Marii. Został porzucony przez swojego ojca jako małe dziecko. Jego zrozpaczona matka wymodliła u Boga dar poezji dla swojego syna, dlatego też chłopak staje się dzieckiem wrażliwym i utalentowanym. Maria wierzyła bowiem, że Henryk zdoła pokochać syna-poetę. Niestety dar ten staje się także przekleństwem chłopca, który z powodu swojej wrażliwości zapada na zdrowiu i choruje na tle nerwowym. Zaczyna także tracić wzrok. W pewnym momencie matka Orcia umiera i zostaje on sam ze swoim ojcem, który ostatecznie powraca do swojej rodziny.

Wszystkie te tragiczne wydarzenia mają wpływ na to, jaką osobą jest Orcio. To chłopiec wiecznie zamyślony, pogrążony w marzeniach, żyjący dzięki poezji. Odbija się to także na jego zdrowiu, słabuje i choruje, jest wątły i różni się od innych dzieci w jego wieku. To chłopiec przedwcześnie dojrzały, jego dusza jest już stara, mimo że zamieszkuje w ciele dziecka.

Orciowi brak dziecięcej radości i beztroski, nie potrafi się bawić i cieszyć dzieciństwem. Wszystkie jego siły życiowe skierowane są w stronę tworzenia poezji. Gdy traci wzrok, staje się prawdziwym, natchnionym twórcą, tak jak życzyła sobie tego jego matka. Wszystko to, co mówi chłopiec, obraca się w poezję, nie radzi on sobie jednak w codziennym życiu. Łączy on w sobie dwie płaszczyzny - tę realną oraz duchową, żyje na ich pograniczu. 

Orcio to prawdziwy, błogosławiony poeta, jakim pragnął być jego ojciec. Potrafi on jednak prawdziwie kochać, a jego dusza jest czysta, przez co może on tworzyć prawdziwą poezję. Ma więc wszystko to, o czym marzył jego ojciec, gdy opuszczał swoją rodzinę. Orcio, mimo licznych nieszczęść, które spotkały go w jego krótkim życiu, wciąż potrafi prawdziwie kochać i próbuje uratować swojego ojca przed nim samym i przed potępieniem. Ostatecznie ginie on od przypadkowej kuli w Okopach Świętej Trójcy, w których przebywa jego ojciec, przewodząc arystokratom przeciwko rewolucji.

Orcio to dziecko spokojne, empatyczne i cierpliwe, które musi zmagać się z wieloma trudnościami w swoim życiu. Mimo to jego dusza pozostaje czysta, a intencje nieskażone złem, jak miało to miejsce w przypadku jego ojca. Jest on raczej przedstawiony jako przeciwieństwo Henryka.


Przeczytaj także: Maria - charakterystyka

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.