Baza wiedzy

 • Bohater romantyczny - definicja, główne cechy, przykłady

  Bohater romantyczny wytworzył się w dobie epoki romantyzmu. Cechowała go niezwykłą emocjonalność, poczucie tragizmu egzystencji i bunt przeciwko zastanym normom. ...
 • Epos - definicja, główne cechy, przykłady

  Epos to starożytna form epiki, znana wielu cywilizacjom świata. W Europie najczęściej kojarzymy go z wielkimi dziełami Homera: „Iliadą” i „Odyseją“. Historia tego gatunku nie skończyła się jednak wraz ze światem hellenistycznym. Choć mniej popularny, doczekał się swoich średniowiecznych, a nawet romantycznych form. Zmierzch eposu nastąpił dopiero wraz z popularyzacją powieści....
 • Narracja behawioralna - definicja, główne cechy, przykłady

  Behawioryzm to jeden z pierwszych nurtów w psychologii, które przelały się również na literaturę. Skupiał się on jedynie na zachowaniach ludzi, bez wnikania w ich psychikę czy inne powody, dla których postępują tak, jak postępują. Jednym z głównych propagatorów tego podejścia był John Waston, pozytywistyczny filozof i psycholog. ...
 • Funkcja magiczna języka - co to jest, przykłady

  Język rozumiany jako sposób komunikacji międzyludzkiej ma wiele istotnych funkcji. Należą do nich między innymi ekspresywna, informatywna (poznawcza), impresywna, poetycka, sprawcza, metajęzykowa, fatyczna i magiczna. Podział ten pozwala na ujęcie wszystkich aspektów komunikacji językowej. ...
 • Sacrum i profanum - co to znaczy? Główne różnice

  W odniesieniu do kultury, szczególnie średniowiecznej, możemy napotkać pojęcia sacrum i profanum. Te łacińskie określenia są ze sobą nierozerwalnie połączone i dosłownie oznaczają rzeczy uznawane za święte (sacrum) oraz powszednie i ziemskie (profanum)....
 • Introligator - kim jest? Koszt prac introligatorskich

  Introligator to rzemieślnik, który zajmuje się oprawianiem książek i innych wydruków. Jest to zawód rzadki i wymagający dużych umiejętności, by prawidłowo wykonać okładki różnych materiałów drukowanych. Dawniej książki okładano ręcznie, dziś introligatorstwo polega na obsłudze maszyn....
 • Beletrystyka – co to jest i co warto przeczytać?

  Beletrystyka to wyjątkowo szeroki gatunek literacki, który należy do literatury pięknej. Nie można jednoznacznie określić, które tematy podejmuje i jak długie są utwory należące do tego gatunku. W każdym kraju beletrystyka przyjmowała nieco inną formę i podejmowała odmienne tematy, jednak w każdym przypadku miała cechy pozwalające przypisać ją do prozy fabularnej. Jaka jest definicja beletrystyki? Jakie dzieła należą do tego gatunku?...
 • Pejzaż mentalny - co to jest? Jak go napisać?

  Pejzaże w literaturze z reguły kojarzą się z długimi opisami przyrody, które spowalniają akcję i niewiele wnoszą do fabuły. Takie przedstawianie krajobrazu stoi w opozycji do pejzażu mentalnego, w którym opis krajobrazu zmienia się w zależności od emocji lub podświadomych, ukrytych myśli bohatera. Pejzaż mentalny jest jednym z głównych sposobów mówienia o uczuciach w przypadku literatury z okresu modernizmu. Co jeszcze powinno się wiedzieć o pejzażu mentalnym? W jaki sposób go napisać?...
 • Narracja personalna - definicja, przykłady

  Narracja to cecha charakterystyczna epiki, jednego z trzech podstawowych rodzajów literackich. Występuje głównie w opowiadaniach i powieściach. Istnieje kilka podstawowych podziałów narracji według podstawowych kryteriów - czy jest prezentowana perspektywa pierwszoosobowa, czy też trzecioosobowa....
 • Funkcja informatywna - co to jest? Przykłady

  Język pełni wiele istotnych funkcji z perspektywy rozwoju cywilizacyjnego. Niektóre pełnią istotne funkcje społeczne, inne natomiast pozwalają na określanie rzeczywistości i informowanie innych ludzi o ważnych z perspektywy przetrwania rzeczach, np. gdzie znajduje się pożywienie, jakie niebezpieczeństwa mogą znaleźć się w okolicy....
 • Funkcja fatyczna - co to jest? Przykłady

  Język spełnia wiele funkcji komunikacyjnych. Pozwala nam na przekazanie informacji o drodze przechodniowi, opowiedzeniu o swoim dniu przyjaciółce czy też nakłonienia rodziców do zakupu komputera do nauki. Istnieją jednak funkcje o odmiennych właściwościach....
 • Czym są kody ISBN i do czego służą? Koszt numeru ISBN

  Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki, znany jako ISBN (z ang. International Standard Book Number), to identyfikator książki składający się z 13 cyfr. Do 31 grudnia 2006 roku składał się z 10 cyfr. Pełni rolę identyfikatora wydawcy, konkretnego tytułu oraz edycji książki i jest niepowtarzalny. Na jego podstawie można bezbłędnie rozpoznać książkę i jej wydanie, by odnaleźć odpowiedni egzemplarz wybranego tytułu. Co jeszcze powinno się wiedzieć o numerach ISBN?...
 • Ballada — co to jest? Definicja, cechy i przykłady

  Ballada to nietypowy gatunek literacki. Połączył elementy liryki, epiki i dramatu, dlatego nie można przypisać go tylko do jednego gatunku. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiemu słowu "ballare", co oznacza "tańczyć". Co jeszcze powinno się wiedzieć o balladzie? Jakie są jej cechy?...
 • Powieść obyczajowa – definicja, cechy, przykłady

  Powieść obyczajowa to gatunek literacki skupiający się na opisywaniu życia codziennego i ludzkich relacji. W tego typu powieściach czytelnik z łatwością może odnaleźć się w humorystycznych i dramatycznych sytuacjach, których bohaterowie doświadczają, a także śledzić skomplikowane i wielowątkowe historie....
 • Zecer - kto to jest i czym się zajmuje?

  Zecer przez lata pomagał składać druk książek i odpowiadał za ich poprawne wykonanie. Obecnie to zawód wymarły, gdyż za skład książek odpowiadają operatorzy DTP. Kim był zatem zecer? Czym dokładnie zajmował się w drukarni? Jakie były warunki jego pracy?...
 • Malarstwo renesansowe - główne cechy, przedstawiciele

  Epoka renesansu w Europie przyczyniła się do powstania wielu wyjątkowych dzieł architektonicznych i sztuki. W owym okresie artyści często wybierali Włochy jako miejsce swojej działalności. Rzym, będący siedzibą głównych hierarchów kościelnych, w tym papieży, stał się szczególnym centrum kultury i sztuki, dlatego wznoszono tam liczne kościoły i pałace, ozdabiane później scenami biblijnymi, autorstwa m.in. Michała Anioła....
 • Makaronizm - co to jest? Przykłady i cechy makaronizmów

  Stosowanie makaronizmów w języku polskim jest częste i nie zawsze polega na używaniu zapożyczeń z języka włoskiego. Obecnie makaronizmy często pochodzą z języka angielskiego i występują w żargonie różnych grup zawodowych. Niektórzy badacze twierdzą, że prowadzą do zubożenia języka ojczystego i utrudniają jego zrozumienie, jednak zwykle są jedynie wynikiem naturalnej ewolucji językowej. Czym są makaronizmy i kiedy po raz pierwszy pojawiły się w języku polskim? Jakie są przykłady ich użycia w codziennej mowie?...
 • Liryka funeralna (żałobna) - definicja, główne cechy, przykłady

  Emocje towarzyszące pogrzebom często nie mijają od razu po pogrzebie i towarzyszą żałobnikom przez wiele kolejnych miesięcy. Poeci stworzyli lirykę funeralną, by lepiej poradzić sobie z odchodzeniem bliskich i przemijaniem własnego życia. Poruszali w niej tematy związane ze śmiercią, żałobą i wspominaniem zmarłych. Liryka funeralna obejmuje m.in. słynne treny Jana Kochanowskiego, które poeta stworzył, by opłakać śmierć swojej ukochanej córki Urszuli. Czym charakteryzuje się liryka funeralna?...