Funkcja fatyczna - co to jest? Przykłady

Funkcja fatyczna - co to jest? Przykłady

Język spełnia wiele funkcji komunikacyjnych. Pozwala nam na przekazanie informacji o drodze przechodniowi, opowiedzeniu o swoim dniu przyjaciółce czy też nakłonienia rodziców do zakupu komputera do nauki. Istnieją jednak funkcje o odmiennych właściwościach. Jedne z nich pomagają nam w życzeniu komuś powodzenia (np. funkcja magiczna), inne zmieniają stan faktyczny (np. funkcja sprawcza), jednak występują też takie, których celem jest jedynie podtrzymanie kontaktu z drugim człowiekiem. Funkcja fatyczna, bo o niej tu mowa służy jedynie zapobieganiu urwania kontaktu czy tzw. niezręcznej ciszy.

 • Funkcja fatyczna - definicja i zastosowanie
 • Funkcja fatyczna - przykłady użycia w codziennej komunikacji
 • Funkcja fatyczna - definicja i zastosowanie

  Na funkcję fatyczną składają się liczne i różnorodne środki językowe, które nie przekazują żadnej konkretnej treści, jednak stosujemy je w celu utrzymania kontaktu rozmówcy lub uwagi grupy. Jest ona istotna, ponieważ zacieśnia więzi międzyludzkie i sprawia, że czujemy się częścią jakiejś społeczności.

  Umiejętność korzystania z funkcji fatycznej wiąże się z socjalizacją, np. małe dzieci stosują jej dużo mniej, niż osoby dorosłe. Sposób korzystania z niej jest czysto kulturowy, w niektórych częściach świata, np. w Europie będzie to mówienie „Dzień dobry”, wchodząc do sklepu czy spotykając sąsiada na klatce schodowej, jednak w niektórych kulturach (głównie związanych z islamem), będzie się to łączyło z kontaktem fizycznym (np. przytuleniem) i dłuższą pogawędką.

  Funkcja fatyczna bardzo rozrosła się wraz z rozwojem technologii komunikacyjnej, połączeniami telefonicznymi czy porozumiewaniem się za pomocą mediów społecznościowych. W kontakcie niebezpośrednim, gdy nie widzimy naszego rozmówcy, funkcja fatyczna pozwala na płynniejszą komunikację i lepsze zrozumienie odczuć rozmówcy, niż w przypadku, gdy rozmowa jest pozbawiona przejawów fatycyzmu. W literaturze funkcja fatyczna może przejawiać się w dialogach między bohaterami

  Rodzaje operatorów językowych funkcji fatycznej

  • Powitalne - rozpoczynające komunikację, np. Dzień dobry!, Cześć!, Hej, itp.
  • Podtrzymujące rozmowę - mające na celu okazanie zainteresowania rozmówcy, np. Ojej, serio?, Naprawdę? Aha, Yhym, To ciekawe, Mów dalej itd.
  • Pożegnalne - służą do zakończenia kontaktu, np. Do widzenia, Z Bogiem, Do zobaczenia, Papa itp.

  Funkcja fatyczna - przykłady użycia w codziennej komunikacji

  Poza wymienionymi powyżej przykładami operatorów będą to także różnorakie zwroty grzecznościowe, czy też wyrażające ogólne zainteresowanie wypowiedzią drugiej osoby.

  Do funkcji fatycznej zaliczymy również niektóre rozmowy „o niczym”, z języka angielskiego nazywany small talkiem. Służą one jedynie uniknięciu niezręcznej ciszy, aby zapełnić czas rozmową. To najczęściej rozmowy prowadzone w przypadkowych okolicznościach, niezobowiązujące, np. rozmowa w windzie, w taksówce, spotkanie z dawno niewidzianym znajomym na ulicy. Komunikacja za pomocą telefonu lub internetu również może zawierać small talki, na przykład jako wstęp do dalszej komunikacji, jako wymiana uprzejmości. 


  Czytaj dalej: Bohater romantyczny - definicja, główne cechy, przykłady

  Ostatnia aktualizacja: 2023-08-25 20:10:22