Zaduma nad ojczystymi dziejami i ich związkiem z własnym losem. Rozważ, czy utwory romantycznych wieszczów pokazują tę zależność. W argumentacji odwołaj się do Kordiana Juliusza Słowackiego, III części Dziadów Adama Mickiewicza oraz wybranych kontekstów.

Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Nie da się ukryć, że historyczne wydarzenia mają wpływ na to, jak wygląda życie danej osoby. Z pewnością potwierdzi to każdy, kto w swoim życiu doświadczył chociażby wojny. Jednak także inne wydarzenia mogą kształtować to, jak prezentują się ludzkie dzieje. Takim okresem były chociażby zabory Polski, które trwały przez ponad wiek i naznaczyły codzienność wielu pokoleń. Szczególnie widoczne było w okresie romantyzmu, co jasno wynika z lektury dzieł, jakie powstały w tym okresie. Można w nich spotkać wiele rozważań na temat tego, jak dzieje wpływają na życie jednostki. Pole do takich refleksji pojawia się między innymi w „Kordianie” Juliusza Słowackiego, w „Dziadach” Adama Mickiewicza oraz w „Panu Tadeuszu” oraz w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.

„Kordian” to odpowiedź na „Dziady” Adama Mickiewicza. Słowacki opisał w nim losy młodego chłopca, tytułowego Kordiana, który dopiero uczy się, co to znaczy być patriotą. Przeżywa także nieszczęśliwą miłość. To uczucie prowadzi Kordiana do próby samobójczej, a po wyzdrowieniu udał się w podróż po Europie. Tam boleśnie zaczął przekonywać się, jaka naprawdę jest kondycja otaczającego go świata o natura ludzka. Podróż zaprowadziła między innymi Kordiana do Watykanu, na audycję u papieża, gdzie bohater prosił go o wstawiennictwo w sprawie Polski cierpiącej pod zaborami.

Papież jednak opowiedział się po stronie silniejszego, czyli cara rosyjskiego. Polakom zaś zagroził obłożeniem klątwą, gdyby dalej się buntowali. To doświadczenie, związane z losami jego ojczyzny, ukształtowało Kordiana i resztę jego życia. Przekonał się on bowiem, że konieczne jest samodzielne działanie, bez liczenia na cudzą pomoc. Dlatego też w późniejszych latach, zgodnie z tą myślą, próbował samodzielnie przeprowadzić zamach na cara rosyjskiego. Został jednak aresztowany i skazany na śmierć. Gdyby Kordian żył w spokojniejszych czasach, jego życie zdecydowanie potoczyłoby się inaczej.

„Dziady” i ich część III to kolejny przykład wpływu ojczystych dziejów na los jednostki. W tej części Mickiewicz ukazał bowiem ideę mesjanizmu i walkę Konrada o wolność narodu. By ocalić swoją ojczyznę i by mogła ona być zbawiona, Konrad bierze na siebie obowiązek duchowego przewodnictwa narodu. Na swoje barki wziął on także ciężar cierpienia wszystkich dusz, jakie się na niego składały.

Konrad poświęcił zatem swoje osobiste życie i szczęście i oddał się większemu celowi, jakim było uratowanie Polski i zbawienie kraju. Nie mógł się skupić na sobie, ponieważ był wyjątkową jednostką i jako taka miał do wypełnienia misję dziejową. Był zbawicielem. Wszystko musiało ustąpić w tym przypadku jego obowiązkom związanym z ojczyzną. Sam zaś Konrad przebywał w carskim areszcie i ryzykował własną duszą, poszukując u Boga odpowiedzi na pytania, jakie dręczyły cały zniewolony naród. Widać tu ogromną refleksję Mickiewicza nad tym, jak zabory Polski ukształtowały jego własny żywot.

„Pan Tadeusz” to kolejny przykład takiego dzieła Mickiewicza. Pojawia się w nim bowiem element związany z emigracja i poświęceniem życia dla ojczyzny, jakiego - tak jak sam Mickiewicz - doświadcza ksiądz Robak. Jest to życie poza nawiasem, daleko od wszystkiego, co się kocha. Nie da się uniknąć wpływu takich okoliczności na losy i charakter człowieka. Oprócz tego cała epopeja jest świadectwem tego, jak losy ojczyzny wpłynęły na życie Mickiewicza. Stanowi ona bowiem pamiątkę kraju, który pamiętał on z młodości i który od pewnego czasu już nie istniał. Przynosiła mu ona także ukojenie w trudnych latach emigracji.

„Wesele” to z kolei przykład tego, jak człowiek przyzwyczaja się nawet do okrutnych wydarzeń, jakie spotkały jego ojczyznę. Bohaterowie dramatu Wyspiańskiego od tak dawna żyją pod zaborami, że nie walczą już o wolność kraju, tylko zajmują się własnym bogaceniem się i innymi prywatnymi interesami. Z drugiej strony postaci wciąż żyją wspomnieniem okrutnych czynów, jakie popełniono w czasie rabacji galicyjskiej, co przekłada się na napięcia klasowe między różnymi grupami społecznymi.


Przeczytaj także: "Ciemno wszędzie, głucho wszędzie...co to będzie co to będzie.". Napisz opowiadanie o wydarzeniach w cmentarnej kaplicy, których jesteś przypadkowym świadkiem

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.