Autorem charakterystyki jest: Piotr Kostrzewski.

 Werter to tytułowy bohater powieści epistolarnej Johanna Wolfganga von Goethego „Cierpienia młodego Wertera”. Niezwykle wrażliwy, a przy tym utalentowany młodzieniec zakochał się w pięknej mieszczance Lotcie. Niestety, choć łączyło ich duchowe pokrewieństwo dusz, dziewczyna była już zaręczona. Werter, nie mogąc jednocześnie żyć bez swojej ukochanej i walczyć o własne szczęście, decyduje się na samobójstwo. Dzisiaj bohater Goethego stanowi jedną z klasycznych interpretacji motywu bohatera romantycznego.

 • Werter — charakterystyka ogólna
 • Werter — charakterystyka wewnętrzna
 • Werter jako odbicie przeżyć Goethego
 • Werter — podsumowanie
 • Werter — charakterystyka ogólna

  Werter to dwudziestoparoletni mężczyzna, przedstawiciel niemieckiej warstwy mieszczańskiej. Niezwykle lubiany przez kobiety, między innymi ze względu na swój zadbany wygląd, umiejętności tańca, znajomości rysunku, czy prowadzenia konwersacji. Jako strój codzienny wybierał niebieski frak z żółtą kamizelką, strój rozpowszechniony w Europie przez popularność powieści Goethego. Z rodziny Wertera znana jest jedynie matka oraz bliski przyjaciel Wilhelm. To właśnie do niego pisze listy, będące treścią pwieści. Przed piękną Lottą darzył on uczuciem niejaką Eleonorę.

  Werter — charakterystyka wewnętrzna

  Najważniejszą z cech Wertera jest jego ogromna wrażliwość. Świat przeżyć wewnętrznych bohatera to kraina tak wielka, że potrafi on się w niej całkowicie zagubić. Werter niezwykle łatwo się wzrusza, potrafi ronić łzy. Zarazem jednak nie ukrywa nigdy chwil przepełniającego go szczęścia, jest euforyczny. Serce dyktuje mu stosunek do Boga, świata i samego siebie. Cierpi zarazem na Weltschmerz — ból istnienia. Melancholię i potrzebę refleksyjnego zanurzenia we własnych odczuciach wywołuje u niego poczucie niezgody na otaczającą rzeczywistość. Jako jednostka wybitna jest bowiem wyobcowany, a przy tym skonfliktowany ze światem.

  Werter źle znosi jakiekolwiek podporządkowanie, nie potrafi pogodzić się ze zdaniem innych. Cierpi zarazem z powodu stanowych przesądów. Jest więc buntownikiem, a przy tym nie odnajduje sensu w walce ze złą naturą rzeczywistości. Nie można mu przy tym odmówić pewnej dozy szlachetności i dobroci. Bohater potrafi się bowiem wzruszyć nad losem innych, nie jest mu on obojętny. Honorowe usposobienie nie pozwala mu również odbić Lotty dla Alberta, chociaż prawdopodobnie mógłby podjąć tego próbę.

  Jako jednostka wybitna Werter jest osobą inteligentną, dobrze wykształconą. Posiada rozliczne talenty artystyczne, kocha poezję, literaturę oraz rysuje. Zarazem jednak niezbyt sobie ceni przywiązanie do pracy zawodowej, uważa ją za rzecz męczącą i przyziemną.

  Miłość w życiu Wertera żywiołem niszczycielskim, kompletnie go pochłaniającym. Żyje on nią całkowicie, przepełnia go ono, bohater traci przez nie nad sobą kontrolę. Uczucie to jest przy tym oderwane od rzeczywistości. Poznając Lottę, od samego początku idealizuje ją, nie potrafiąc od tego momentu bez niej żyć. To właśnie takie totalne podejście do miłości ostatecznie sprowadzi na bohatera nieszczęście w postaci samobójstwa.

  Werter jako odbicie przeżyć Goethego

  Choć nie należy to do elementu charakterystyki postaci, warto wspomnieć o genezie wielu cech bohatera. Werter został oparty o młodzieńcze przeżycia Goethego, dzieli z nim też wiele cech charakteru. Młody student prawa często przeżywał skrajne stany szczęścia i przygnębienia, które opisywał tym samym ekspresyjnym sposobem, którego użyczył potem Werterowi.

  Zamiłowanie do literatury Wertera również jest nawiązaniem do postaci Goethego. W przemyśleniach bohatera widać zainteresowanie twórcy do myśli filozofa Jeana-Jacques Rousseau. To właśnie na tym oparte jest poszukiwanie przez Wertera wolności i uzewnętrznianie przeżyć duchowych. Przejście od czytania Homera do mrocznej Pieśni Osjana również zaczerpnął Goethe ze swoich lat studenckich.

  Interesującą ciekawostką może być też fakt, że autor był prawnikiem i czuł ogromną niechęć do pracy w administracji. Tymczasem jego rodzina nalegała na podjęcie przez Goethego takiej ścieżki kariery. Werter również posiadał bardzo ambiwalentny stosunek do przedstawicieli niemieckiej legislatury, z którymi przyszło mu pracować.

  Warto wiedzieć o genezie postaci Wertera, ponieważ zmienia ona całkowicie sposób postrzegania tej postaci. Pozwala przy tym zrozumieć, kim właściwie jest niezwykle nieszczęśliwy młodzieniec i jaką rolę odegrał w historii europejskiej literatury.

  Werter — podsumowanie

  Główny bohater powieści Goethego to postać niejednoznaczna i trudna w ocenie. Przede wszystkim na pierwszy plan wysuwa się jego bogate życie wewnętrzne, z którym Werter nie potrafi sobie poradzić. Rozchwianie emocjonalne oraz poczucie tłamszenia przez społeczeństwo potęgują w nim wyalienowanie. Główny bohater to jednostka wybitna, będąca ofiarą samej siebie. Nie mogąc pogodzić się z zastaną rzeczywistością, a zarazem niezdolny do podjęcia w niej jakiejkolwiek interwencji, ostatecznie neguje ją samobójstwem. To czyni z Wertera bohatera tragicznego. Warto jednak pamiętać o drugiej ocenie tej postaci. Najlepiej ujmują ją słowa Alberta: łatwiej jest umrzeć, niż mężnie znosić życie pełne udręki.


  Przeczytaj także: Werter jako bohater romantyczny

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.