Wesele jako dramat młodopolski

Autorem opracowania jest: Piotr Kostrzewski.

Wesele jako dramat określa się najczęściej mianem symbolicznego i narodowego. Te dwie klasyfikacje umieszczają dzieło Stanisława Wyspiańskiego w nurcie dramatu modernistycznego, który z kolei był głównym sposobem wyrazu scenicznego okresu Młodej Polski. Ze względu na jego synkretyzm, okres powstania i sposoby wyrazu możemy wiec Wesele określić jako dramat młodopolski.

 • Dramat młodopolski jako dramat modernistyczny
 • Wesele jako dramat młodopolski
 • Dramat młodopolski jako dramat modernistyczny

  Dramat młodopolski to nazwa, którą w Polsce określamy nurt dramatu modernistycznego. Związane jest to z faktem ugruntowania się tej formy scenicznej właśnie w okresie Młodej Polski.

  Dzieła takie zrywały z konwencjami, szczególnie realistycznymi. Rezygnował przy tym z tradycyjnego podziału na komedię i tragedię. Stosował elementy fantastyczne, symbolizm, czy ekspresjonizm. Sięgał również po elementy naturalistyczne. Dramat młodopolski charakteryzował synkretyzm, przejawiający się w wykorzystaniu muzyki, ruchu, malarstwa i poezji w ramach formy wyrazu. Powodowało to nadanie dziełu cech impresjonistycznych. Postacie dramatu modernistycznego miały również pogłębione profile psychologiczne.

  Wesele jako dramat młodopolski

  Dramat Wyspiańskiego określić możemy jako utwór synkretyczny, co jest typową cechy dramatu młodopolskiego. Synteza dokonuje się na płaszczyźnie spotkania różnych sztuk. W Weselu widzimy bowiem elementy wyrazu wzięte z malarstwa, wykorzystanie muzyki, ruchu scenicznego czy poezji dla lepszego oddania sensu dzieła. Nie można też w sposób jednoznaczny określić, czy jest to komedia, czy tragedia. Występowaniem elementów fantastycznych, symboliki, naturalizmu i ekspresjonizmu stanowi czołowy argument za klasyfikowaniem Wesela jako dramatu młodopolskiego.

  Elementy naturalistyczne w Weselu

  Najbardziej dobitnym elementem naturalizmu w Weselu jest język używany przez chłopów. Nosi on cechy stylizacji - celowego nadania mu charakteru mowy danej grupy społecznej. Bronowiccy chłopi mazurzą, nieodpowiednio odmieniają słowa i stosują inne zbiegi typowe dla gwar małopolskich. Zabieg taki ma na celu przybliżyć odbiorcy czas utworu, lepiej oddać charakter bronowickiej chaty i uwypuklić w jego oczach kontrast między chłopami a inteligentami.

  Elementy symboliczne w Weselu

  Wyspiański nasycił swój dramat rozlicznymi symbolami. Składają się na nie sama chata bronowicka, przedmioty występujące na scenie, postaci i w końcu sceny utworu. Takie elementy jak Wesela jak złoty róg, Stańczyk czy scena chocholego tańca oprócz dosłownego rozumienia mają również wyższą płaszczyznę znaczeniową. Dzięki temu dramat Wyspiańskiego przekazuje prawdy znacznie głębsze, mniej oczywiste i wymagające od widza zastanowienia. Przez tak szerokie wykorzystanie tej formy przekazu, Wesele nazywane jest również dramatem symbolicznym.

  Elementy ekspresjonistyczne w Weselu

  Ekspresjonizm polega na wyrażeniu osobistych wrażeń i doznań poznającego podmiotu, które nie są obiektywną rzeczywistością. Wyspiański przedstawia świat takim, jakim widzą go uczestnicy Wesela. Opisy nasycone są indywidualnymi spostrzeżeniami dotyczącymi sposobu odbierania otaczających ich realiów. Szczególnie warto tu zwrócić uwagę na postać Racheli, która łączy w sobie świat rzeczywisty i fantastyczną płaszczyznę poezji. Ekspresjonizm objawia się również w synkretycznym wykorzystaniu elementów innych sztuk, takich jak malarstwo, poezja, czy muzyka.

  Elementy fantastyczne w Weselu

  Akcja utworu dzieli się na wątek rzeczywisty i symboliczno-fantastyczny. Ten drugi rozpoczyna się od Aktu II i ostatecznie łączy się z płaszczyzną realną w Akcie III. Jego specyfika polega na występowaniu postaci oraz zjawisk fantastycznych, mających wpływ na akcję dramatu.

  Osoby dramatu, będące częściowo personifikacjami wewnętrznych przeżyć postaci rzeczywistych i zarazem symbolami o głębszym znaczeniu, kojarzą się jednoznacznie z romantyzmem. Służą również pogłębieniu analizy psychologicznej bohaterów, co również stanowi cechę dramatu modernistycznego. Rozbudowane didaskalia wprowadzają zaś czytelnika w mroczny i tajemniczy nastrój, podobny do dzieł romantyków.


  Przeczytaj także: Symboliczne sceny w Weselu

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.