x

Autorem opracowania jest: Piotr Kostrzewski.

Lalka Bolesława Prusa to powieść pozytywistyczna, w której możemy naleźć wiele odniesień do idei tego kierunku. Jedną z nich jest zafascynowanie nauką, która miała zwiększyć dobrobyt całej ludzkości. Nauka wiąże się również z uczonymi - ludźmi dokonującymi odkryć i budującymi wynalazki. Na łamach powieści Bolesława Prusa odnaleźć możemy trzy takie postaci:

 • Profesor Geist - wyklęty idealista
 • Julian Ochocki - arystokrata i niespełniony naukowiec
 • Doktor Szuman
 • Profesor Geist - wyklęty idealista

  Poznany przez Wokulskiego w Paryżu naukowiec, który do reszty poświęcił się idei wynalezienia metalu lżejszego od powietrza. Na swoim koncie posiadał już pewne wynalazki - stopów lżejszych od wody i szkła. Niestety, jego teorie całkowicie przeczyły konsensowi naukowemu, przez co Geist stanowił persona non grata w społeczności naukowej XIX wieku. Mimo to wierzył w słuszność swoich działań, poświęcając im cały swój majątek.

  Geist stanowił przykład naukowca - idealisty. Wierzył, że jego wynalazek stanowi klucz do rozbicia wiążących ludzkość okowów. Cywilizację widział bowiem jako masy słabych spętane przez silnych i to właśnie tym uciskanym pragnął przeznaczyć swój metal lżejszy od powietrza.

  Julian Ochocki - arystokrata i niespełniony naukowiec

  Ochocki był niezrozumianym przez swoją klasę społeczną arystokratą, który poświęcił się idei zbudowania maszyny latającej. Na swoim koncie miał kilka pomniejszych sukcesów: ulepszenie mikroskopu, zbudowanie stosu elektrycznego i lampy. Jak sam mawiał, jego największym marzeniem było jednak "przypięcie ludzkości skrzydeł".

  Zamiłowanie, a wręcz pasja Ochockiego nie były rozumiane przez jego otoczenie. Jedynie Wokulski rozumiał jego obsesję, widząc w nim wspaniałego człowieka. Ostatecznie Ochocki wyjeżdża z Polski.

  Doktor Szuman

  Lekarz żydowskiego pochodzenia, człowiek doświadczony przez życie i nienależący ściśle do grona naukowców. Mimo to Szuman był związany z nauką, prowadził bowiem badania antropologiczne nad włosami różnych ras ludzkich. Zbierał potrzebne mu materiały badawcze przez ponad dziesięć lat, udało mu się nawet wydać na ich podstawie broszurę. Niestety, jego ciekawe antropologiczne badania przeszły bez echa w środowisku naukowym.

  Oprócz tych trzech postaci należy również wspomnieć samego Stanisława Wokulskiego. Człowiek ten nie był co prawda naukowcem, stanowił jednak przykład swoistego scjentysty. Wspomagał finansowo obu wyżej wymienionych uczonych, samemu również rozważając poświęcenie się szlachetnej idei postępu naukowego. W młodości sam skonstruował też m.in. model maszyny latającej o ograniczonej sterowności oraz urządzenie pompujące wodę. Tak więc, chociaż brak mu było stosownego wykształcenia, posiadał "duszę naukowca".


  Czytaj dalej: Warto odnaleźć w sobie siłę i odwagę, aby mierzyć się z trudnościami. Uzasadnij słuszność twierdzenia, przywołując odpowiednie przykłady z utworów literackich

  Ostatnia aktualizacja: 2022-10-05 21:58:59

  Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują poezja.org. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.