Profesor Geist - charakterystyka

Autor charakterystyki: Piotr Kostrzewski.

Mieszkający w Paryżu uczony niemieckiego pochodzenia Geist jest jedną z postaci występujących na łamach powieści Lalka Bolesława Prusa. Opętany wizją odkrycia metalu lżejszego od powietrza naukowiec symbolizuje w książce inną możliwą dla Wokulskiego drogę życiową - poświęcenia dla rozwoju nauki i ludzkości. Geist to idealista, pragnący swoimi odkryciami polepszyć byt człowieka. Jet on zarazem niezwykle krytyczny wobec samej ludzkości dostrzega, jak niewielu jest godnych obdarowania jego wynalazkami. Chociaż genialny, w środowisku naukowym przypięto mu znamię pariasa - Akademia Francuska ogłosiła go wariatem i heretykiem za przekroczenie konsensusu naukowego.

Charakterystyka profesora Geista

Profesor Geist był z pochodzenia Niemcem, mieszkającym na stałe w Paryżu. Był bardzo mały i szczupłej budowy, odznaczał się sympatyczną twarzą w kolorze wosku. Charakterystyczny był dla niego zarazem brak siwych włosów.

Charakter Geista określić można jako mieszaninę bezpośredniości, nerwowości i podejrzliwości. Wszystko to mieszało się z ogromną spostrzegawczością oraz wiedzą o ludziach, wszystkie połączone z wrodzoną inteligencją. Cechowała go pewna negatywna postawa w stosunku do ludzkości, daleka jednak od mizantropii. Geist uważał bowiem, że pośród mas ludzkich zaledwie niewielu jej przedstawicieli jest na tyle szlachetnych, by zasługiwać na to miano. Właśnie im poświęcał jednak swoją pracę, chcąc dać nielicznym "broń" do walki z "tygrysami ucharakteryzowanymi na ludzi".

Prawdopodobnie negatywne cechy jego charakteru związane były z odrzuceniem przez społeczność naukową oraz postępującym szaleństwem, spowodowanym wyalienowaniem. Geist nawet w oczach zafascynowanego nim Wokulskiego robił bowiem wrażenie osoby niezwykle chwiejnej psychicznie, a i sam profesor zdawał sobie sprawę z takiego postrzegania jego osoby. Nie miało to jednak większego znaczenia, był on bowiem idealistą. Przedkładał więc swoje przekonania i cele ponad zdanie innych.

Profesor Geist był genialnym chemikiem, który przejawiał niezwykły talent już od czasów studenckich. Wielkim marzeniem uczonego było stworzenie metalu lżejszego od powietrza. Miał on pchnąć ludzkość na nowe tory, dając najszlachetniejszym broń przeciwko możnym i złym. Geista cechował bowiem idealizm, swoisty prometeizm. Jego oryginalne teorie były jednak sprzeczne z konsensusem naukowym, co doprowadziło do alienacji uczonego przez członków Akademii Francuskiej. Wyklęty i ogłoszony szaleńcem, poświęcał każde pieniądze na badania. Szukał również bogatych inwestorów, zdolnych finansować jego odkrycia. Miał też pewne sukcesy - materiał wybuchowy oraz stopy metalu lżejsze od wody i szkła.

Poznawszy w Paryżu Wokulskiego, odnalazł w nim bratnią duszę i przekonywał do sfinansowania badań nad metalem lżejszym od powietrza. Głównemu bohaterowi imponowała bezinteresowność naukowca, którego porównywał nawet do swoistego Mojżesza, chcącego poprowadzić jeszcze nienarodzone pokolenia do "ziemi obiecanej" dobrobytu. Niestety, sam Geist stanowił jednostkę bezradną wobec rzeczywistości - nawet przy całym jego geniuszu i uporze nadal stanowił dla establishmentu jedynie samotnika z początkami szaleństwa.

Geist jako postać literacka jest jednym z wielu wcieleń mitu prometejskiego - dobroczyńcy, który poświęca wszystko dla lepszej przyszłości gatunku ludzkiego. Prus ukazuje w jego kreacji również jak człowiek wielki, choć niepasujący do schematu społecznego, może zostać boleśnie potraktowany przez ogół społeczności. Wyklęty przez Akademię Geist pracuje samotnie nad wielkim wynalazkiem, cierpiąc niedostatek w imię postępu ludzkości. Czyni go to bohaterem w kitlu - nowym Prometeuszem.


Przeczytaj także: Mieszczaństwo w Lalce

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem lub wyślij maila: [email protected]. Bardzo dziękujemy.