Autorką planu wydarzeń jest: Adrianna Strużyńska.

 1. Przedstawienie postaci Cezarego Baryki i jego rodziców.
 2. Wybuch I wojny światowej.
 3. Wyjazd Seweryna Baryki na front.
 4. Nieposłuszeństwo Cezarego wobec matki.
 5. Wybuch rewolucji październikowej w Baku.
 6. Poparcie Cezarego dla rewolucjonistów.
 7. Starania Jadwigi o zdobycie żywności.
 8. Pomoc księżnej Szczerbatow-Mamajew przez Jadwigę.
 9. Skazanie Jadwigi na przymusowe roboty.
 10. Śmierć Jadwigi.
 11. Krwawe walki Ormian i Tatarów.
 12. Wcielenie Cezarego do ormiańskiego wojska.
 13. Praca Baryki przy chowaniu zwłok.
 14. Spotkanie ojca i syna.
 15. Podróż Seweryna i Cezarego do Moskwy.
 16. Opowieści o szklanych domach.
 17. Podroż do Charkowa.
 18. Strata walizki Seweryna.
 19. Podróż do Polski.
 20. Śmierć Seweryna.
 21. Rozczarowanie Cezarego po przybyciu do Polski.
 22. Pomoc Szymona Gajowca.
 23. Rozpoczęcie studiów medycznych przez Cezarego.
 24. Wybuch wojny polsko-bolszewickiej.
 25. Wstąpienie Cezarego do polskiej armii.
 26. Przyjaźń z Hipolitem Wielosławskim i zaproszenie do Nawłoci.
 27. Flirt Karoliny Szarłatowiczówny i Cezarego.
 28. Romans Cezarego i Laury.
 29. Piknik w Odolanach.
 30. Otrucie Karoliny przez Wandę.
 31. Bójka Cezarego i Barwickiego.
 32. Burzliwe rozstanie Laury i Cezarego.
 33. Pobyt Cezarego w Chłodku.
 34. Powrót Cezarego do Warszawy.
 35. Praca nad książką Gajowca.
 36. Spotkania z komunistą Lulkiem.
 37. Zebranie polskich socjalistów.
 38. Spotkanie Cezarego i Laury.
 39. Baryka na czele strajkujących robotników.


Przeczytaj także: Przedwiośnie - streszczenie

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.