Autorką planu wydarzeń jest: Adrianna Strużyńska.

 1. Praktyki młodego lekarza w Paryżu.
 2. Tomasz Judym przy posągu Wenus z Milo w Luwrze.
 3. Spotkanie z panią Niewadzką, pannami Orszeńskimi oraz Joanną Podborską.
 4. Wycieczka do Wersalu.
 5. Rozmowa na temat obrazu „Rybak”.
 6. Powrót Judyma do Warszawy,
 7. Odwiedziny u brata, Wiktora.
 8. Wizyta w fabryce cygar.
 9. Wspomnienia Judyma z czasów dzieciństwa.
 10. Wizyta w stalowni.
 11. Odczyt dot. higieny u doktora Czernisza.
 12. Odrzucenie ze strony środowiska lekarskiego.
 13. Przypadkowe spotkanie ze znajomymi z Paryża.
 14. Brak pacjentów w gabinecie Judyma.
 15. Otrzymanie posady asystenta lekarza w Cisach.
 16. Męcząca podróż do Cisów, w towarzystwie niesfornego Dyzia.
 17. Poznanie zasad, rządzących uzdrowiskiem.
 18. Spotkanie ze znajomymi z Paryża.
 19. Romans Natalii i Karbowskiego.
 20. Wspomnienia Joanny Podborskiej.
 21. Epidemia febry w czworakach.
 22. Nieudane próby poprawy warunków życia mieszkańców wsi.
 23. Konflikt Judyma z zarządem uzdrowiska.
 24. Wyjazd Wiktora do Szwajcarii.
 25. Potajemny ślub oraz ucieczka Natalii i Karbowskiego.
 26. Miłość Judyma i Joasi.
 27. Wyjazd Teosi Judymowej do Szwajcarii.
 28. Plany Wiktora na temat wyjazdu do Ameryki.
 29. Oświadczyny Judyma.
 30. Spuszczanie szlamu do rzeki przez Krzywosąda.
 31. Przepychanka Judyma i Krzywosąda.
 32. Utrata pracy przez głównego bohatera.
 33. Wyjazd Judyma z Cisów.
 34. Spotkanie z Korzeckim i podróż do Zagłębia Dąbrowskiego.
 35. Wizyta w kopalni.
 36. Odwiedziny u Kalinowicza.
 37. Wizyta u chorej pani Daszkiewicz.
 38. Samobójstwo Korzeckiego.
 39. Odwiedziny Joasi.
 40. Rozstanie Joasi i Tomasza.


Przeczytaj także: Cezary Baryka - charakterystyka

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.