Czym jest nasze życie?

Czym jest nasze życie, czym?..
Czy tęsknotą jakąś wieczną
Za tą pieśnią przesłoneczną,
Co drży skryta gdzieś za mgłami
I z daleka wciąż nas mami,
Czy jest jawą, czy też snem —
Czy ja wiem?..

Czym jest nasze życie, czym?..
Czy męczarnią jest serdeczną,
Czy też klęską ostateczną,
Co nam wolność ducha plami
Ciągłych musów kajdanami,
Czy czymś dobrem, czy czymś złem
Czy ja wiem?..

Czytaj dalej: Hymn wiosenny - Zygmunt Różycki