Edward Estlin Cummings - biografia, wiersze, twórczość

Edward Estlin Cummings to znany na całym świecie poeta, malarz, ilustrator i dramaturg, który urodził się 14 października 1894 roku w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na swoje pochodzenie (był synem Edwarda Cummings'a, pastora i profesora socjologii oraz nauk politycznych i społecznych na Harvardzie) wychowywał się w konserwatywnym, religijnym środowisku, w otoczeniu elit. Uczęszczał do Cambridge Latin High School i to w tym okresie, w szkolnej gazecie Cambridge Review, wydrukowane zostały jego pierwsze opowiadania i wiersze. Od 1911 do 1916 roku był studentem Uniwersytetu Harvard, gdzie kształcił się z greki oraz języków nowożytnych i był redaktorem gazety uniwersyteckiej Harvard Monthly. W 1917 r., podczas trwania pierwszej wojny światowej, Cummings zaciągnął się do amerykańskiej armii, zostając kierowcą ambulansu na froncie francuskim. Kilka miesięcy później, 21 września 1917 roku, on i jego przyjaciel William Slater Brown zostali aresztowani pod zarzutem szpiegostwa. Oskarżenie opierało się na wymienianych przez nich listach, które zdradzały "brak należytej nienawiści do Niemców". Cummings i Brown zostali wysłani do obozu karnego w Normandii, gdzie pozostali przez około trzy miesiące. Od tego czasu pisarz stał się zdecydowanym krytykiem armii i wojny oraz zwolennikiem pacyfizmu, co znalazło swoje odbicie w jego twórczości. W 1918 r. zamieszkał w Nowym Jorku, gdzie publikował swoje wiersze w The Dial. W mieście tym spędził większość swojego życia (oprócz pobytu w Paryżu w latach 1921–1923 i innymi, krótkimi wyjazdami) i tutaj zbudował swoją karierę artystyczną.

Edward Estlin Cummings – twórczość

E. E. Cummings stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli nowojorskiej awangardy literackiej pierwszej połowy XX wieku. Do jego najważniejszych dzieł należą zbiory wierszy „The Enormous Room” (1922), „HIM” (1927), „No Thanks” (1935), „Collected Poems” (1938), „50 Poems” (1940), „Xaipe: Seventy-One Poems” (1950), „Poems 1923-1954” (1954), „95 Poems (1958), a także pośmiertnie wydane „73 Poems” (1963) oraz „Fairy Tales” (1965).

Pisarz zmarł w wieku 68 lat, 3 września 1962 roku

Edward Estlin Cummings - wiersze, utwory, twórczość

Edward Estlin Cummings - zbiory twórczości