Gdzie cię wichry zawiały?

Kwiecie marzeń mych biały
Mego życia ozdobo,
Gdzie cię wichry zawiały,
Gdzie cię wzięły ze sobą?

Oj, przebiegłem świat cały,
Biegnąc dobę za dobą,
Bo mi wróżki gadały,
Że w ślad zdążę za tobą...
............
Kwiecie marzeń mych biały,
Gdzie cię wichry zawiały?..

Czytaj dalej: Hymn wiosenny - Zygmunt Różycki