Ernest Bryll - biografia, wiersze, twórczość

Ernest Bryll urodził się 1 marca 1935 roku w Warszawie jako syn Stanisława Brylla i Heleny Sobczyńskiej. Pierwsze kilkanaście lat życia spędził w Komorowie. Następnie, w 1947 roku, wyjechał do Gdyni. Tam też uczęszczał do szkoły średniej, którą ukończył w wieku 16 lat. Po zdanej maturze podjął się pracy w gdańskiej stoczni. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim.

Ernest Bryll zadebiutował wierszem „Rybaczka”, nadanym w ramach audycji Polskiego Radia w roku 1952. Kolejne utwory poetyckie i prozatorskie ukazywały się na łamach czasopism "Po prostu", "Sztandaru Młodych", "Orki" i "Współczesności", w których redakcjach zasiadał. Utwory Ernesta Brylla w formie zbioru poezji, zatytułowanego „Wigilie wariata”, ukazały się drukiem po raz pierwszy w roku 1958. Pisarz przez całe życie był niezwykle aktywny zawodowo. Ponad 20 lat był członkiem Związku Literatów Polskich. Pracował w Telewizji Polskiej i Teatrze Telewizji, piastując stanowiska redaktora oraz kierownika literackiego. Również jako kierownik literacki, współpracował z kilkoma zespołami filmowymi oraz Teatrem Polskim w Warszawie.

W latach 1974 - 1978 był dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. Ernest Bryll był również wykładowcą wydziału filmowego Uniwersytetu Śląskiego oraz kilku uczelni amerykańskich. Podczas stanu wojennego brał udział w opozycyjnym, podziemnym życiu literackim. Po zmianie ustroju, w latach 1991 - 1995 został ambasadorem w Irlandii. Po powrocie do kraju związał się zawodowo z telewizją. Od 2012 roku pracuje w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Ernest Bryll jest laureatem wielu nagród w dziedzinie literatury i sztuki.


Foto: Sławek, Flickr, CC BY SA

Epoka literacka: Współczesność