Sposób na Alcybiadesa - opracowanie

Opracowanie Sposobu na Alcybiadesa

"Sposób na Alcybiadesa" Edmunda Niziurskiego to wydana w 1964 roku powieść dla młodzieży. Akcja toczy się w jednej z warszawskich szkół męskich, gdzie bohaterowie postanawiają zdobyć "sposoby" na swoich nauczycieli, z głównym celem wobec profesora Misiaka, znanego jako "Alcybiades". Momentem kulminacyjnym powieści jest wyznaczenie klasy do oprowadzenia wycieczki po Warszawie, gdzie chłopcy przeżywają nieoczekiwany sukces, dowodząc, że ich zainteresowanie historią było czymś więcej niż tylko "sposobem".