Sposób na Alcybiadesa - plan wydarzeń

Autorka planu wydarzeń: Marta Grandke.
 1. Główny bohater, Ciamciara, po maturze znajduje stary zeszyt z wydatkami swojej grupy znajomych.
 2. Ciamciara odkrywa stary wpis o zakupie sposobu na Alcybiadesa.
 3. Klasa ósma miała liczne problemy z pedagogami.
 4. Starszy kolega, Alibaba, wezwał ich do uspokojenia grona pedagogicznego.
 5. Ciamciara wysadza w powietrze sprzęt w pracowni chemicznej.
 6. Ciamciara, Zasępa, Słaby i Pędzel szukali sposobów na nauczycieli.
 7. Przyjaciele zaczynają pytać starszych kolegów o to, jednak tamci nie chcieli nic zdradzić.
 8. Ciamciara, Zasępa, Słaby i Pędzel trafiają do Juliusza Lepkiego, czyli Szekspira.
 9. Chłopcy udają się na próbę szkolnego przedstawienia, gdzie zostają wzięci za statystów.
 10. Ciamciara, Zasępa, Pędzel i Słaby w trakcie próby porywają Szekspira.
 11. Szekspir nie zdradza tajemnic starszych roczników.
 12. Chłopcy trafiają do byłego boksera, obecnie poety, czyli Wątłusza Pierwszego.
 13. Bohaterowie za niewielką cenę kupują jedynie sposób na Alcybiadesa.
 14. Szekspir wyjawia im szczegóły zakupionego sposobu.
 15. Chłopcy dowiadują się, czym jest Wielki Asocjacyjny Bluff, Czynniki Dezorganizujące, Haszysz czy Dryf.
 16. Wyjazd z przedstawieniem do Domu Młodzieży i incydent.
 17. Chłopcy biorą pod opiekę zniszczone popiersie Katona, by wkupić się w łaski Alcybiadesa.
 18. Bohaterowie próbują Dryfu, ale robią to nieskutecznie i nauczyciel wystawia im złe stopnie.
 19. Szekspir wyjaśnia chłopcom na czym polegał ich błąd.
 20. Chłopcy zakładają koło historyczne.
 21. Wycieczka po zabytki, które okazują się oszustwem.
 22. Alcybiades zaczyna być zaintrygowany zachowaniem uczniów.
 23. Przymierze klasy ósmej z Alcybiadesem.
 24. Chłopcy poddają się urokowi historycznych opowieści Alcybiadesa.
 25. Chłopcy zaczynają wprowadzać w życie metody ze sposobu.
 26. Grono pedagogiczne jest zdziwione zmianą zachowania ósmej klasy.
 27. Rodząca się sympatia między Alcybiadesem a jego podopiecznymi.
 28. Reszta nauczycieli zaczyna zmieniać swoje nastawienie wobec uczniów.
 29. Zima upływa na dryfowaniu uczniów wraz z Alcybiadesem po historii.
 30. Alcybiades zapowiada, że klasa ósma A oprowadzi wycieczkę z Ełku po Warszawie.
 31. Wśród uczniów panuje popłoch, że ta wycieczka obnaży ich braki w wiedzy.
 32. Uczniowie obawiają się, że skompromitują Alcybiadesa.
 33. Ciamciara ma sen, w którym niewiedza uczniów powoduje śmierć Alcybiadesa.
 34. Rano chłopcy chcą wyjaśnić Alcybiadesowi sytuację.
 35. Alcybiades jest pewien, że jedno uczniowie doskonale sobie poradzą.
 36. W czasie wycieczki okazało się, że dzięki sposobowi uczniowie faktycznie zdobyli wiedzę historyczną.
 37. Ciamciara wygłasza słynny wykład, który nudzi uczniów z Ełku.
 38. Dyrektor szkoły jest zaskoczony zmianą, jaka zaszła w chłopcach.

Przeczytaj także: Sposób na Alcybiadesa - streszczenie

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem lub wyślij maila: [email protected]. Bardzo dziękujemy.