Syzyfowe prace - czas i miejsca akcji

Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

„Syzyfowe prace” to jedna ze znanych powieści autorstwa Stefana Żeromskiego, które powstały w okresie Młodej Polski. Książkę tę bowiem wydano po raz pierwszy w roku 1897. Żeromski przedstawia w niej historię nieustającej rusyfikacji polskiej młodzieży, opowiedzianą na przykładzie Marcina Borowicza, który początkowo jest zafascynowany Rosją, ale z czasem zaczyna doceniać własną ojczyznę i to mimo jej zniewolenia przez zaborców. Całość została wydana przez Żeromskiego pod pseudonimem.

 • Syzyfowe prace - miejsce akcji
 • Syzyfowe prace - czas akcji
 • Syzyfowe prace - miejsce akcji

  Akcja powieści rozgrywa się w miejscach związanych z Marcinem Borowiczem oraz Andrzejem Radkiem, głównymi bohaterami tekstu. Marcin pochodzi z Gawronek, gdzie mieści się jego dom rodzinny. Opuszcza go już w pierwszym rozdziale powieści, by uczyć się w szkole w niedalekich Owczarach. Potem Marcin edukuje się w gimnazjum w Klerykowie. Do Gawronek wraca na czas wakacji. Andrzej Radek z kolei pochodzi ze wsi o nazwie Pajęczyn Dolny, potem zaś uczył się w miejscowości Pyrzogłowy, skąd również przeniósł się potem do Klerykowa.

  Miejsca opisywane przez Żeromskiego to odbicie rzeczywistości, na przykład Gawronki inspirowane były jego własnym domem rodzinnym, a Kleryków gimnazjum w Kielcach, do którego uczęszczał.

  Syzyfowe prace - czas akcji

  Akcja powieści to aż jedenaście lat z życia głównego bohatera, czyli Marcina Borowicza. Rozpoczyna się ona w momencie, w którym chłopiec opuszcza dom rodzinny. Akcję można osadzić w ramach czasowych dzięki nawiązaniu do konkretnych rosyjskich reform szkolnictwa, na przykład obowiązkowi prowadzenia wykładów po rosyjsku, jakie wspomina autor. Dzięki temu można przyjąć, że całość rozpoczyna się w roku 1874 - wtedy Marcin zaczyna naukę w klasie wstępnej. Został on odwieziony przez rodziców do szkoły czwartego stycznia. Utwór zaś kończy się czwartego września 1883 roku, kiedy bohater ma wyjechać na studia do Warszawy.


  Przeczytaj także: Rola autorytetu w życiu człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej oraz in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go. Rozprawka

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.