Scharakteryzuj osobowość i system wartości hrabiego Henryka jako zawiedzionego męża i niespełnionego artysty

Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

W dramacie „Nie-boska komedia” autorstwa Zygmunta Krasickiego opisane zostały losy hrabiego Henryka. Główny bohater utworu jest arystokratą, który początkowo został sportretowany na tle swojej rodziny i zwykłego życia, a następnie jako przeciwnik rewolucji obyczajowej i uczestnik walki klas. Hrabia Henryk to bohater, który rozwija się na oczach czytelnika, początkowo jest młodym mężczyzną, a w trakcie rewolucji ma już około trzydziestu sześciu lat. Osobowość i system wartości Henryka zmieniają się wraz z jego wiekiem, ale wciąż opierają się na tym samym fundamencie, na których wyrosły. Hrabiego Henryka opisać można na dwa sposoby - jako zawiedzionego męża i jako niespełnionego artysty.

Mężem został hrabia Henryk młodo. Ożenił się ze swoją ukochaną Marią w wieku dwudziestu jeden lat. Wówczas wydawało mu się, że jego żona pozostanie na zawsze jego muzą, dzięki której będzie mógł natchniony tworzyć wspaniałą poezję. Wkrótce jednak urodziło im się dziecko - syn Orcio - i Henryk dowiedział się, jak wygląda prawdziwe, rodzinne życie.

Codzienne obowiązki przerosły go, zwyczajność życia z bliskimi przyprawiała go o wstręt. Hrabia Henryk czuł, że nie dostaje od życia wystarczająco dużo. Stał się więc zawiedzionym, rozczarowanym i nieszczęśliwym mężem oraz ojcem. W jego ówczesnym systemie wartości najważniejsze miejsce zajmowała poezja i ambicja stania się wielkim twórcą. Rodzina nie była dla niego najbardziej istotna, dlatego szybko porzucił ją, skuszony przez piękną, widmową Dziewicę, która miała dla niego pełnić rolę inspiracji.

Jednak Henrykowi, mimo porzucenia rodziny, nie udaje się spełnić jako poecie. Dziewica okazuje się być rozkładającym się trupem, służącym piekłu. Okazuje się, że jego natchnienie jest sztuczne, urojone, a talent nie pochodzi od samego Boga. Hrabia Henryk jest więc poetą fałszywym, którego przekonanie o wielkości tworzonej przez niego poezji jest efektem wybujałego ego. W jego systemie wartości jest miejsce tylko na poezję i próbuje wszystko jej podporządkować, spotykają go jednak liczne niepowodzenia. Są one skutkiem zderzenia rzeczywistości z wyolbrzymionymi oczekiwaniami hrabiego w stosunku do świata. Henryk jest także bohaterem romantycznym, a raczej jego zdekonstruowaną wersją.

Hrabia Henryk jest więc postacią tragiczną i nieszczęśliwą, która nie może odnaleźć celu w swoim życiu. Nie udaje mu się spełnić ani w życiu rodzinnym, ani w twórczości, która stała się sensem jego życia, mimo że nie posiadał on talentu do niej.


Przeczytaj także: Motyw rodziny w Nie-Boskiej komedii

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.