Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Zygmunt Krasiński „Nie-boską komedię” napisał w roku 1833, wydał ją natomiast po raz pierwszy dwa lata później, w 1835 roku w Paryżu. Tytuł jego dzieła nawiązuje do jednego z najważniejszych utworów literatury europejskiej, a mianowicie do „Boskiej komedii” Dantego. Dzieło Krasińskiego opowiada o losach arystokraty, hrabiego Henryka, który zakłada rodzinę, jednak szybko przekonuje się, że nie jest stworzony do roli męża oraz ojca. Dramat Krasińskiego przedstawia także problemy społeczno-polityczne, portretuje on bowiem rewolucję niższych klas społecznych, wymierzoną w bogatych arystokratów, których decyzje kształtują rzeczywistość całego społeczeństwa. Utwór zawiera więc wyjątkowo bogatą i złożoną problematykę. 

Jednym z aspektów, które porusza Zygmunt Krasiński w „Nie-boskiej komedii” jest dramat rodzinny, który staje się udziałem hrabiego Henryka i jego najbliższych. Bohater zakłada bowiem rodzinę w bardzo młodym wieku. Jego romantyczna miłość do ukochanej Marii, która ma być jego muzą, szybko staje się spełnionym związkiem małżeńskim, rodzi im się także syn, Orcio. Hrabia Henryk czuje się jednak nieszczęśliwy, rodzina staje się dla niego źródłem udręki. Dochodzi on bowiem do wniosku, że takie życie jest nudne, szare i przytłaczające, on sam zaś przeznaczony został do rzeczy wyższych. Jego ambicją jest tworzenie poezji, nie zaś zajmowanie się własnym synem. Hrabia Henryk ostatecznie porzuca swoją rodzinę i ulega kuszeniu pięknej, widmowej Dziewicy. Szybko jednak okazuje się, że cudowne marzenie staje się koszmarem i ułudą. 

Krasiński porusza także problematykę konstrukcji bohatera romantycznego i poezji. W swoim dziele dekonstruuje jego postać i przedstawia ją w sposób wyolbrzymiony i zniekształcony. Podkreślone zostały najbardziej charakterystyczne cechy bohatera romantycznego, takie jak poczucie wyjątkowości, ambicja i przekonanie o tym, że jest się stworzonym do rzeczy większych i piękniejszych, niż większość ludzi. Jednak cechy te nie przynoszą hrabiemu Henrykowi ani szczęścia ani spełnienia. Z ich powodu krzywdzi swoją rodzinę i porzuca ją. Krasiński wskazuje tutaj, że pogarda wobec zwykłego życia, pycha i oderwanie od rzeczywistości nie niosą ze sobą niczego dobrego. Ukazuje upadek figury bohatera romantycznego, który pojawiał się w tak wielu dziełach jego epoki.

Problematyka utworu dotyka także tematu napięć społecznych, jakie pojawiały się w czasach współczesnych Krasińskiemu. W Europie zaczęły się bowiem kształtować ruchy wolnościowe, które wciąż dawały o sobie znać, na przykład w czasie Wiosny Ludów. Krasiński zauważył oddolne ruchy w społeczeństwie zdeterminowanym, by zaprowadzić sprawiedliwość i zmienić zasady kierujące światem. Uważał on jednak, że doprowadzi do to upadku właściwego ładu, w którym rządziła arystokracja i to jej należały się wszelkie przywileje i zasoby. Stąd też pojawienie się w jego dziele rewolucji w takiej, a nie innej formie.

Walka klas została przez Krasińskiego przedstawiona jako coś niewłaściwego i nienaturalnego, co doprowadzić może do upadku wartości i moralnego rozkładu całego świata. Rewolucjoniści zostali bowiem w „Nie-boskiej komedii” ukazani zostali jako bezmyślna, okrutna i prymitywna masa, która dąży tylko do zaspokojenia najbardziej podstawowych, pierwotnych instynktów. Krasiński ocenia ze wstrętem, że nie kierują nimi żadne wyższe wartości, te przynależą bowiem do obozu arystokratów, którzy stoją na straży dawnego porządku. Krasiński dość jednoznacznie ocenia, kto ma słuszność w tym sporze, a czyje racje skazane są na porażkę. Porusza on także zagadnienie metafizyki i realizmu, ukazując, które z tych podejść jest w jego opinii bardziej wartościowe.

Problematyka „Nie-boskiej komedii” skupia się więc na zagadnieniach, które istotne były w czasach epoki romantyzmu, takich jak konstrukcja bohatera charakterystycznego dla panującego wówczas światopoglądu oraz kwestie polityczne i społeczne. Dzięki temu Krasiński kreśli złożony portret swojego bohatera, ale także wydarzeń, które mają miejsce w dramacie.


Przeczytaj także: Nie-Boska komedia - motywy literackie

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.