Autorem planu wydarzeń jest: Piotr Kostrzewski.

Szczegółowy plan wydarzeń:

 • Część I
 • Część II
 • Część I

  Witebsk-Leningrad-Wołogda.

  1. Pobyt w Witebsku.
  2. Listopad 1940. Leningrad.
  3. Pociąg do Wołogdy. Urki i gra w karty.
  4. Noc w Wołogdzie.
  5. Grudziński w Jercewie.

  Nocne łowy

  1. „Czasy pionierskie” łagrów.
  2. Początki Jercewa.
  3. Geneza „proizwołu"i „nocnych łowów”.
  4. Początki Gustawa w Jercewie.
  5. 42 brygada tragarzy i jej cena.
  6. Historia Marusi i Kowala.

  Praca. Dzień po dniu

  1. Pobudka obozowa.
  2. Los Ponomarenki. Brak nadziei.
  3. Śniadanie.
  4. Wymarsz z obozu do pracy w lesie.
  5. Praca na bazie żywnościowej.
  6. Wydajność pracy osadzonych.

  Ochłap

  1. Przybycie Gorcewa do obozu.
  2. Konflikt Gorcewa z nacmenami.
  3. Zdemaskowanie Gorcewa. Samosąd.
  4. Zabicie pracą.

  Zabójca Stalina

  1. Kurza ślepota i jej konsekwencje.
  2. Zabójca Stalina.
  3. Ujawnienie kurzej ślepoty po 7 latach.
  4. Wycieńczenie w brygadzie lesorobów.
  5. Szaleństwo i uwierzenie zabicie dyktatora.
  6. Śmierć.

  Drei Kameraden.

  1. Relacja Andrzeja K. na temat warunków w Drugiej Aleksiejewce.
  2. Barak pieriesylny.
  3. Historia trzech niemieckich komunistów.

  Ręka w ogniu.

  1. Opis typowego śledztwa.
  2. Biografia Kostylewa

  Dom Swidanij

  1. Opis lokalizacji „Domu Swidanij".
  2. Widzenie z rodziną – warunki la więźnia i wolnego.
  3. Trudności w odwiedzinach.
  4. Przebieg odwiedzin.
  5. Opis domu Swidanij.
  6. Niebezpieczeństwa związane z widzeniem.

  Zmartwychwstanie

  1. Szpital – marzenie więźniów.
  2. Sposoby na przetrwanie w zonie.
  3. Opis placówki i personelu.
  4. Sposoby na odesłanie do szpitala.
  5. Grudziński w szpitalu.
  6. Historia aktora Michaiła Stiepanowicza W.
  7. Historia Niemca S.
  8. Przywileje lekarzy.
  9. Jegorow i Jewgienija Fiodorowna.
  10. Prawdziwa miłość Fiodorowny i Jarosława R.
  11. „Zmartwychwstanie” kobiety.

  Wychodnoj dień

  1. Zasady „wychodnoj dnia”.
  2. Przygotowania.
  3. Znaczenie muzyki dla Rosjan.
  4. Przebieg „wychodnoj dnia".
  5. Pamfiłow i Sasza.
  6. Wolny dzień wieczorową porą.
  7. Historia ucieczki Rusto Karinena.

  Część II

  Głód

  1. Moralność cywilizacji i „innego świata”.
  2. Dola kobiet w łagrze.
  3. Historia „generalskiej doczki".
  4. Tania – śpiewaczka operowa z Moskwy.
  5. Wpływ głodu na więźniów i sposoby jego zaspokojenia.
  6. Obozowa łaźnia.
  7. Historia profesora Borysa Lazarowicza N.
  8. Wielki głód.

  Krzyki nocne

  1. Zachowanie więźniów po pracy i zupie.
  2. Opis śmierci głodowej.
  3. Obraz „religijnych samobójców".
  4. Historia górala czeczeńskiego.
  5. Strach przed bezimienną śmiercią.

  Zapiski z martwego domu

  1. Pokaz filmowy w Jercewie.
  2. Naczelnik kawecze i jego biblioteka
  3. Teatr obozowy.
  4. Kunin – naczelnik kawecze
  5. Przygotowania do projekcji.
  6. Zachwyt nad „Wielkim walcem”.
  7. Natalia Lwowna.
  8. Fascynacja „Zapiskami z martwego domu".
  9. Występy Tani, Wsiewołoda Prastuszko, Zelika Lejmana.
  10. Próba samobojcza Lwownej.

  Na tyłach Otieczestwiennoj wojny. Partia szachów

  1. Wybuch wojny rosyjsko-niemieckiej.
  2. Poglądy Zyskinda.
  3. I radiowe przemówienie Stalina.
  4. Więźniowie wobec wojny.
  5. Wolni wobec agresji niemieckiej.
  6. Zmiany w obozie.
  7. Sadowski o wojnie.
  8. Pakt  Sikorski-Majski i zmiana nastawienia do Polaków.
  9. II radiowe przemówienie Stalina.
  10. Mieszkańcy baraku technicznego.
  11. Gra w szachy.
  12. Aluzja pijanego technika.
  13. Sąd wojskowy.

  Sianokosy

  1. Droga na sianokosy.
  2. Charakterystyka Iganowa.
  3. Opis sianokosów.
  4. Charakterystyka Sadowskiego.
  5. Groza pracy na birzie drzewnej.

  Męka za wiarę.

  1. Administracja łagru wobec glodówki.
  2. Spór Polaków o głodówkę i jej rozpoczęcie.
  3. Relacje między polskimi więźniami a resztą więźniów po ogłoszeniu amnestii.
  4. Wyalienowanie Polaków po ogłoszeniu strajku.
  5. Konsekwencje odmowy pracy w obozie.
  6. Przesłuchanie u Samsonowa.
  7. Zamknięcie w izolatorze.
  8. Rozstrzelanie zakonnic.
  9. Koniec głodówki.

  Trupiarnia.

  1. Grudziński w trupiarni.
  2. Mieszkańcy baraku śmierci.
  3. Historia Dimki.
  4. Historia inżyniera M.
  5. Boże Narodzenie w zonie.

  Opowiadanie B.

  1. Pobyt w Jercewie
  2. Przeniesienie do izolatora
  3. Śledztwo i bicie.
  4. Wyrok sądu.
  5. Pobyt w Aleksiejewce
  6. Strajk 123 Polaków
  7. Powrót do Jercewa

  Ural 1942

  1. Pożegnanie z przyjaciółmi i opuszczenie Jercewa.
  2. Noc na dworcu w Wołogdzie.
  3. Rozładowanie wagonu węgla w Buju.
  4. Odwiedziny Krugłowej i romans z Fatimą Soloewą w Swierdłowsku.
  5. Wizyta u szefa misji polskiej w Czelabińsku.
  6. Rekrutacja w Ługowoje i opuszczenie ZSRR.

  Epilog: Upadek Paryża.

  1. Pobyt w Witebsku. Upadek Paryża
  2. Spotkanie Jewrieja w Rzymie.
  3. Spowiedź architekta. Ptak z przetrąconym skrzydłem

  Przeczytaj także: Inny świat - streszczenie

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.