Hrabia Horeszko - charakterystyka

Autorką charakterystyki jest: Adrianna Strużyńska.

Hrabia Horeszko jest bohaterem epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Był ostatnim z rodu Horeszków, podobnie jak Tadeusz ostatnim z rodu Sopliców. Jego postać symbolizuje więc koniec pewnej epoki. Hrabia jest też przykładem bohatera romantycznego, ponieważ przechodzi przemianę wewnętrzną.

Charakterystyka hrabiego Horeszki

Hrabia Horeszko był kosmopolitą. W przeciwieństwie do Sopliców, nie doceniał piękna Litwy i rodzimych obyczajów. Hrabia pozostawał zapatrzony w zagraniczną modę. Ubierał się jak Anglik, świetnie jeździł konno i czytał gotycką literaturę. Jego wielką pasją była sztuka. Hrabia malował pejzaże. Bardziej cenił sobie jednak włoskie niebo niż litewską naturę. Jego poetycka natura sprawiała, że często narażał się na śmieszność. Był szanowany ze względu na pochodzenie, ale jego zachowanie wywoływało rozbawienie okolicznej ludności. Hrabia pojawił się w Soplicowie z powodu sporu o zamek. Nie był jednak tak zaangażowany w konflikt, jak Klucznik Gerwazy. Historia starego, opuszczonego zamku przemawiała jednak do bogatej wyobraźni Hrabiego.

Hrabia bardzo szybko znalazł wspólny język z Telimeną. Kobieta, podobnie jak on, dużą część życia spędziła za granicą oraz fascynowała się sztuką. Ich relacja była jednak skomplikowana. Telimena flirtowała również z Tadeuszem oraz Asesorem. Hrabia chwilowo zauroczył się jej podopieczną, Zosią. Gdy jednak odkrył, że dziewczyna pasie gęsi, jego zainteresowanie minęło.

Hrabia postanowił zaciągnąć się do wojska, dlatego Telimena dała mu na pożegnanie wstążkę. Hrabia rzeczywiście myślał, że kobieta jest mu oddana. Gdy jednak wrócił, spotkało go rozczarowanie. Okazało się, że Telimena zaręczyła się z Rejentem. Hrabia uniósł się honorem. Chociaż kobieta chciała zostawić dla niego narzeczonego, odrzucił ją.

Hrabia przeszedł przemianę wewnętrzną, co jest typowe dla bohatera romantycznego. Mimo swojej sentymentalnej natury, okazało się, że nie brakuje mu odwagi. Pod wpływem opowieści i nacisków Gerwazego, Hrabia postanowił zorganizować zajazd na Soplicowo. Gdy jednak doszło do ataku Moskali, bohater zrozumiał swój błąd. Pogodził się z Tadeuszem i zjednoczył się z Soplicami w walce z wrogiem. To wydarzenie miało charakter symboliczny. Oznaczało, że szlachta jest w stanie zjednoczyć się w imię wyższego dobra i wspólnie przeciwstawić się zaborcy. Dowodem na odwagę Hrabiego była też decyzja o wstąpieniu do wojska. Bohater mógł uniknąć zemsty Moskali, ponieważ posiadał ogromny majątek. Wolał jednak wyjechał za granicę, gdzie wsławił się na polu bitwy.

Hrabia momentami może wywoływać rozbawienie, ale został ukazany w pozytywnym świetle. Jego postać to dowód na to, że nawet młodzi kosmopolici mogą zmienić swoje postępowanie i poświęcić się dla dobra ojczyzny.


Przeczytaj także: Sędzia Soplica - charakterystyka

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.