Kwiatki św. Franciszka - opracowanie

Opracowanie Kwiatków świętego Franciszka

Kwiatki świętego Franciszka – zbiór krótkich opowiadań o życiu św. Franciszka z Asyżu i jego dwunastu towarzyszach, powstały prawdopodobnie około XIII wieku w języku łacińskim i noszący pierwotnie tytuł Actus beati Francisci et sociorum eius. Pod koniec XIV wieku dokonano anonimowego przekładu na język włoski, który stanowi obecnie podstawę do wszelkich wydań i tłumaczeń.

Opowiadania to klasyczna kolekcja popularnych legend o życiu Franciszka z Asyżu i jego wczesnych towarzyszach. Główne dzieło jest przypisywane Ugolino Brunforte, natomiast dodatki dotyczące stygmatów Franciszka, życia Junipera oraz życia i powiedzeń Egidio zostały dodane przez późniejszych kompilatorów. Wczesne rozdziały kolekcji dotyczą Franciszka i jego towarzyszy, podczas gdy późniejsze opisują życie zakonników w regionie Marchii Ankońskiej, co odzwierciedla tradycje z początków zakonu.

Kwiatki św. Franciszka mają charakter dydaktyczny, zachęcają odbiorcę do pójścia w ślady świętego, kreują wzór osobowy cieszącego się z życia ascety, dostrzegającego Boga w każdym stworzeniu i żyjącego w zgodzie z Ewangelią.