x


Czy asceza może być sposobem na współczesne życie? Odpowiedz na podstawie własnych przemyśleń i obserwacji

Autor Inny
Autorem opracowania jest: Piotr Kostrzewski.

Asceza oznacza dobrowolne wyrzeczenie się przyjemności i dóbr. Jest ona formą dochodzenia człowieka do doskonałości, ale również zbawienia duszy. Nie ulega też wątpliwości, że XXI wiek ma się daleko do tego typu praktyk. Żyjemy raczej w społeczeństwie konsumpcyjnym, chcemy mieć i czuć więcej. Paradoksalnie jednak asceza jest doskonałą odpowiedzią na problemy takich czasów. Tak jak niegdyś, dzisiaj też może być sposobem na życie. Wszystko zależy jedynie od podejścia oraz priorytetów, które chcielibyśmy realizować. Poniższa praca składa się z przemyśleń autora na ten temat i ma on nadzieję, że przekona nimi czytelnika do praktyk ascetycznych w nowoczesnym wydaniu.

Asceza kojarzy się najczęściej z religią. Poddają się jej mnisi oraz eremici najróżniejszych wyznań, chcąc w ten sposób poświęcić się duchowemu wzrostowi. Dzisiaj coraz mniej osób rozumie potrzebę pokuty, czy poszukiwania zbawienia. Dlatego przedstawianie ascezy jako drogi duchowej doskonałości oraz próby oderwania od doczesnego świata może mieć odwrotny efekt. Istotnie są to działania wielce szlachetne, pozwalające na kontemplację metafizycznej natury naszej egzystencji. Niemniej ich zbawienny wpływ sięga również sfer bardziej przyziemnych. Nasz organizm wykształcił szereg procesów, które pozwalały mu egzystować w warunkach głodu nawet przez jakiś czas. Niegdyś bowiem często przychodziło naszym przodkom wegetować lub długo nie zaspokajać głodu. Dzisiejszy dobrobyt, chociaż nie tak powszechny, jak na to wygląda, jest stanem nienormalnym pod względem biologicznym. Przykładem niech będzie epidemia otyłości czy uzależnienie od używek. Nastawieni na poszukiwanie jedzenia nie potrafimy jeszcze racjonować go w wypadku występowania jego nadmiaru.

Z pomocą przychodzi jednak asceza. Regularne posty, czy dobrowolne odmawianie sobie pewnych przyjemności ma pozytywny wpływ na organizm. Niegdyś mnisi spożywali tylko kilka wybranych pokarmów, stosując się przy tym do pewnego cyklu ograniczenia ich spożywania - dziennego i rocznego. Dzisiaj nazwalibyśmy to dietą. W rzeczywistości jest to bowiem system żywieniowy. Nastawiony na zdrowie, połączony ze świadomym stylem życia może przynieść nam wiele korzyści. Wbrew pozorom asceza ma więc możliwość polepszenia jakości życia, a nie jego pogorszenia przez umartwienia.

Ograniczenie bodźców zewnętrznych ma też zbawienny wpływ na nasz umysł. Dzisiaj powszechnym problemem staje się przeładowanie systemu nerwowego, poprzez ciągłą jego stymulację. Sprzyja temu budowa współczesnych form rozrywki, optymalizowanych pod względem przyciągania naszej uwagi. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie portali społecznościowych i informacyjnych. Takie formy rozrywki jak gry komputerowe również mogą nas od siebie uzależnić. Skutkuje to spadkiem produktywności, nastroju, chęci do czegokolwiek. Wystarczy jednak odgrodzić się od niepotrzebnej stymulacji, zmniejszyć ilość czasu przed ekranem, aby sytuacja powoli wróciła do normy. Znaleziony w ten sposób czas warto poświęcić na samorozwój, szczególnie fizyczny. Aktywności takiej brakuje człowiekowi współczesnemu, co znacząco odbiera mu radość z życia. Tak pojmowana asceza nie musi się wiązać z odrzuceniem rozrywki jako takiej. Polega raczej na ograniczaniu dostępu do bodźców, racjonalnemu ich dawkowaniu.

Ostatecznie wszystko to prowadzi do profitu niezwykle podobnego starożytnym celom ascezy - duchowemu wzrostowi. Osoba wierzące dostrzeże w takim podejściu do życia drogę ku Bogu. Usuwając wszelkie przeszkody, pokusy i słabości ciała będzie mogła oddać się kontemplacji swojego Stwórcy. Dla osoby inaczej nastawionej do życia będzie to zaś trening woli,wzięcie w karby samego siebie i możliwość skupienia na najistotniejszych aspektach egzystencji. Asceza jest wiec drogą doskonalenia, zarazem też wyciągania z życia pełni jego wartości. Odrzuca bowiem wszelkie rozpraszające nas elementy na rzecz przyjętego celu. Obecne czasy obfitują w takie przyciągające uwagę detale bez wartości. Dlatego warto odbyć dobrowolny "post" i dać sobie chwilę na odkrycie, co właściwie oznacza "żyć".


Czytaj dalej: Czy we współczesnym świecie łatwo jest być sobą? Rozprawka

Ostatnia aktualizacja: 2023-02-14 21:02:23

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują poezja.org. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.

Inne opracowania