Autor Inny
Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Święty Franciszek z Asyżu to jedna z najbardziej znanych postaci kojarzonych z wiarą chrześcijańską i katolicyzmem. Kojarzony jest on z umiłowaniem swoich bliźnich i braci mniejszych, czyli wszelkiego rodzaju zwierząt i innych istot żywych. Radość płynąca z wiary, zachwyt nad światem stworzonym przez Boga i szacunek wobec przyrody to najbardziej rozpoznawalne cechy światopoglądu świętego Franciszka, który przekazał on reszcie społeczeństwa. Jego poglądy na trwałe zapisały się w historii tej wiary i nawet zyskały własne określenie, pochodzące od imienia znanego wiernego - franciszkanizm. Jego założenia poznać można w trakcie lektury dzieła anonimowego twórcy, które zatytułowano „Kwiatki świętego Franciszka”. Dzieło to opowiada o życiu i wartościach, jakie wyznawał święty z Asyżu. To na jej podstawie narodził się franciszkanizm, który znany jest aż do dziś.

Z lektury tego anonimowego dzieła wyciągnąć można główne założenia filozofii, według której żył święty Franciszek. Najważniejsza dla niego była wiara w Boga oraz podziw dla świata, który został przez niego stworzony. Wiara Franciszka była prosta i pełna zaufania do siły wyższej, która kierowała jego życiem. Obcowanie ze swoim Stwórcą i modlitwy przyniosły mu radość, podobnie jak kontakt z przyrodą, do której Franciszek żywił wiele szacunku i miłości. Święty z Asyżu żył także w ascezie - rozdał swój majątek ubogim i żył bez materialnych bogactw i wygód. Nie wyznawał on jednak poglądu, że ciało należy umartwiać i poddawać cierpieniom - wręcz przeciwnie, życie było dla niego źródłem nieustannej radości i zachwytu.

Istnienie miało być afirmacją pięknego świata, który Bóg stworzył i oddał pod opiekę człowiekowi. Pod tym względem asceza Franciszka różniła się od innych przykładów tego nurtu w średniowieczu. Prowadził on jednak proste, bogobojne życia, pełne umiłowania wobec wszystkich żywych, bożych istot. Pomagał każdemu potrzebującemu, którego los postawił na jego drodze, sam natomiast nie potrzebował wiele do szczęścia. O innych dbał bardziej niż o siebie, swój majątek bowiem rozdał. Wierzył, że Bóg nie pozwoli, by spotkało go nieszczęście, dlatego nie martwił się tym, z czego się utrzyma. 

W dziele „Kwiatki świętego Franciszka” można znaleźć wiele przykładów tego typu postaw, które święty wdrażał w swoim życiu. Jedną z bardziej znanych opowieści jest ta, która mówi o sytuacji, w której święty Franciszek oswoił dzikie turkawki. Spotkał bowiem młodzieńca, który niósł schwytane ptaki na targ. Świętemu zrobiło się żal tych bożych istot i odebrał chłopakowi zwierzęta. Następnie Franciszek wygłosił turkawkom kazanie - pouczył je, by nie dawały się tak łatwo łapać ludziom, zbudował im też gniazda, by ptaki mogły się rozmnażać i żyć tak, jak zaplanował to dla nich sam Bóg. Turkawki przyzwyczaiły się do tego dobrego człowieka i pozwoliły się oswoić, a także przyzwyczaiły się do jego obecności.

Powieść ta ukazuje, że dla świętego Franciszka ważne było każde stworzenie i szanował on bożą wolę w każdym jej aspekcie - dlatego wybudował on ptakom gniazda. Inna historia opowiada o tym, jak Franciszek rozwiązał problem wilka z Gubbio, który napadał na okolicznych mieszkańców. Święty rozumiał bowiem naturę zwierzęcia, które mordowało z głodu i doprowadził do porozumienia między nim a ludźmi. Osiągnął to dzięki rozmowie z wilkiem, nie zaś poprzez agresywne rozwiązania takie jak próby zabicia go. Franciszek miał w sobie zbyt wiele szacunku do przyrody, będącej przecież dziełem samego Boga. Pokazywał, że można zachowywać się inaczej. Całe jego życie stało się przykładem dla innych.

„Kwiatki świętego Franciszka” są więc dziełem, które zawiera główne założenia światopoglądu, jakim jest franciszkanizm i wiary, które swoim życiem Franciszek starał się przekazywać innym. Historia jego losów pokazuje, że relacja z Bogiem może być pełna radości i zaufania, a życie powinno stać się najważniejszym dowodem na to, jak doskonale świat jego skonstruowany. Święty Franciszek cenił też i okazywał szacunek każdej żywej istocie, która według niego była dziełem bożym. 


Przeczytaj także: Ktoś interpretacja

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.