Autorem streszczenia jest: Marcin Puzio.

Opowiadanie Górą „Edek” zostało napisane przez Marka Nowakowskiego. Należy do zbioru utworów twórcy pod tytułem „Prawo prerii”, wydanego w 1999 roku. W bardzo krótkiej formie autor zawarł wycinek rzeczywistości, który stanowi jednak trafną diagnozę dla społeczeństwa. Nowakowski nawiązuje również do „Tanga” Sławomira Mrożka.

 • Górą „Edek” - streszczenie krótkie
 • Górą „Edek” - streszczenie szczegółowe
 • Górą „Edek” - streszczenie krótkie

  Górą „Edek” opowiada o codziennej sytuacji w bliżej nieokreślonym mieście, na ruchliwej ulicy. Ciężko znaleźć tam miejsce do zaparkowania, przez co okolica bardzo się korkuje. Na zwolnionym miejscu próbuje stanąć kierowca małego fiata, który jako pierwszy zauważył wolną lukę. Odsłania on jednak kawałek miejsca, przez co wcina się tam stojący za nim duży, kolosalny wręcz w porównaniu z „maluchem” ford.

  Kierowca fiata usilnie próbuje zaznaczyć pierwszeństwo, używając klaksonu. Nie osiąga on jednak zamierzonego celu, Ford dalej siedzi mu na zderzaku. Nerwowa sytuacja trwa chwilę, przez co stojące za uwikłanymi w spór o miejsce parkingowe auta zaczynają trąbić, chcąc przejechać dalej. Kierowca fiata ustępuje, jednak wychodzi z auta i próbuje przemówić do kierowcy forda. Ten jednak nie odpowiada na jego pytania o niekulturalne zachowanie, ignoruje go i idzie dalej. 

  Nowakowski zaznacza na samym początku inspirację utworem Sławomira Mrożka. W „Tangu” Edek jest prostakiem, barbarzyńcą, który idzie po trupach do celu i nie przejmuje się innymi. Pragnie jedynie dominacji, nie dbając o kulturę czy maniery, podobnie jak kierowca forda.

  Górą „Edek” - streszczenie szczegółowe

  Inspiracja „Tangiem” Mrożka

  Autor nawiązuje do jednej z postaci ze znanego dramatu Sławomira Mrożka pt. „Tango”. Tytułuje bohatera zaistniałej sytuacji „Edkiem”, który przywodzi na myśl swojego imiennika z „Tanga”. Edek był obcym w domu rodziny Stomila, jednak pragnął dominacji. Był uosobieniem chamstwa, braku kultury czy bezczelności. Z każdego starcia wychodził zwycięsko, dominując starszyznę (Babcię i Eugeniusza) a później resztę jego mieszkańców. 

  Sytuacja drogowa

  Narrator opisuje wydarzenia zaobserwowane na zakorkowanej ulicy jakiegoś miasta. Każde auto chce dostać się na miejsce parkingowe, jednak jest ich niewiele. Fiat odnajduje jedno z nich i próbuje na nim zaparkować, jednak odsłania jego kawałek, chcąc cofnąć się na miejsce. Na zderzaku siada mu wtedy duży ford, który jednak nie zamierza poszanować prawa pierwszeństwa. Kierowca malucha próbuje klaksonem zaznaczyć, że był pierwszy, jednak drugie auto nic sobie z tego nie robi.

  Nerwowa sytuacja trwa chwilę, przez co rozbrzmiewają klaksony innych aut, które chcą przejechać przez zatorowaną drogę. W końcu ustępuje fiat, a ford szybko wsuwa się na miejsce parkingowe. Kierowca fiata chce jednak jeszcze zawalczyć, wysiada z samochodu i kieruje się do mężczyzny kierującego fordem. Niski inteligent pyta, jak drugi kierowca mógł się tak zachować. Tamten jednak ignoruje go i zmierza do kolejnego miejsca. Narrator zauważa, że jest on większej postury, podobnie jak większe było jego auto. To właśnie on jest Edkiem w tej historii.


  Przeczytaj także: Hi­per­bo­li­za­cja i jej zna­cze­nie w kom­po­zy­cji i bu­do­wa­niu sen­su utwo­ru. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Górą „Edek” Mar­ka No­wa­kow­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.

  Inne opracowania