Jak bohaterowie Syzyfowych prac mogą być inspiracją dla współczesnego młodego człowieka?

Autorką charakterystyk bohaterów jest: Marta Grandke.

Powszechnie wiadomo, że wiele dzieł literackich mimo upływu czasu wciąż niesie ze sobą ponadczasowe i uniwersalne wartości, którymi współcześni czytelnicy nadal mogą po latach się kierować. Dzieje się tak w przypadku powieści Stefana Żeromskiego zatytułowanej „Syzyfowe prace”, po raz pierwszy wydanej w roku 1987. Młodzi bohaterowie tego dzieła zmagali się w swoim życiu z wyjątkowo trudną sytuacja, jaką były zabory i czas niewoli oraz utraty ojczyzny. Bernard Zygier czy Marcin Borowicz to przykład bohaterów, którzy wykazali się odwagą i mogą być inspiracją także dla kolejnych pokoleń czytelników.

Młodzi bohaterowie powieści Stefana Żeromskiego dorastali w wyjątkowo trudnych czasach, gdy ich ojczyzna zniknęła z map Europy, oni sami zaś poddawani byli rusyfikacji. Oznaczało to, że jeśli wyrażali swój patriotyzm czy miłość wobec ojczyzny, to narażeni byli na nieprzyjemne konsekwencje polityczne swoich czynów. Miało to związek z rusyfikacją, jakiej byli poddawani każdego dnia. Zmuszeni więc byli oni do wyrzeknięcia się swojej tożsamości narodowej, w przeciwnym razie groziła im nawet utrata wolności lub inne represje ze strony zaborcy. Bohaterowie musieli więc o tę tożsamość walczyć i nieustannie stawiać opór praktykom zaborcy. Jednak nie poddawali się oni i nieustannie walczyli z tym, co działo się wokół nich.

Przywołani bohaterowie powieści „Syzyfowe prace” mogą wciąż stanowić doskonałą inspirację do działania dla wszystkich czytelników tego dzieła. Zmagali się oni z trudnościami, jakie spotkały ich w bardzo młodym wieku, w trakcie dorastania. Niejedna dorosła osoba na ich miejscu poddałaby się niesprzyjającym okolicznościom i zaprzestała walki z zaborcą, jednak ci młodzi ludzie znaleźli w sobie wiele siły, by wciąż ścierać się z okrutną rzeczywistością.

Musieli oni także wykazać się odpornością na zabiegi, jakie oprawca stosował wobec nich i nie ulegać rusyfikacji oraz manipulacji, jaka była na nich wykorzystywana. Na przykład Marcin Borowicz początkowo dał się zrusyfikować i uwierzył, że jego ojczyzna jest słabym krajem, niegodnym jego uwagi i miłości. Dzięki recytacji „Reduty Ordona” przez Bernarda Zygiera zrozumiał jednak swój błąd i stał się patriotą. Jego działanie jest doskonałą inspiracją - sam bowiem zorientował się w swojej pomyłce i zrobił wszystko, by naprawić swój błąd. Niejeden dorosły człowiek nie byłby w stanie tego dokonać, a młody chłopiec samodzielnie podjął taki wysiłek.

Bohaterowie powieści „Syzyfowe prace” zdecydowanie mogą więc być inspiracją dla młodych czytelników, nawet po wielu latach od ukazania się tego dzieła. Wykazali się ono bowiem ogromną siłą, hartem ducha, odwagą i determinacją, by walczyć o swoją przyszłość i ojczyznę w wyjątkowo trudnych czasach. To ponadczasowe wartości, które wciąż można stosować współcześnie w życiu każdego człowieka.


Przeczytaj także: Wyobraź sobie że jesteś Marcinem Borowiczem. Napisz opowiadanie z elementami opisu przeżyć wewnętrznych, którego tematem będzie lekcja języka polskiego z wystąpieniem Bernarda Zygiera

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.