x


Wydarzenia historyczne w Lalce

Autorem opracowania jest: Piotr Kostrzewski.

Lalka jako powieść realistyczna umieszczona jest w pewnych konkretnych realiach historycznych. Wedle fabuły są to lata 1878-1879. Na kanwach książki występują również wcześniejsze wydarzenia, które pamiętamy z kart historii. Szczególnie ważne są cztery z nich: 

 • Wiosna Ludów (1848r.)
 • Powstanie styczniowe (1863-64r.)
 • Wojna rosyjsko-turecka (1877-78r.)
 • Powstanie listopadowe (1830-31r.)
 • Wiosna Ludów (1848r.)

  Seria narodowowyzwoleńczych buntów przetaczająca się przez Europę. Wielu Polaków żywiło nadzieję na odzyskanie niepodległości na tle tych wydarzeń. W Lalce wspomniane są wydarzenia z powstania na Węgrzech, gdzie walczyło wielu Polaków. Wśród nich byli Ignacy Rzecki oraz August Katz - ten ostatni popełnił samobójstwo, przeczuwając niekorzystny koniec zrywu. Dla starego subiekta są to najlepsze lata życia, które często rozpamiętuje.

  Powstanie styczniowe (1863-64r.)

  Polski zryw narodowowyzwoleńczy, zakończony porażką. Powstanie miało charakter partyzancki, przez co występowała ogromna dysproporcja sił między Polakami i Rosjanami. Wydarzenia te odbiły się szerokim echem w społeczeństwie, m.in. uważa się je za koniec epoki romantyzmu na terenie Polski. Stanisław Wokulski walczył za młodu w szeregach powstańców, za co został zesłany na Sybir. Tam właśnie odmrożona skóra dłoni na zawsze przyjęła kolor czerwony, którego tak bała się w snach Łęcka. Prócz Wokulskiego byłymi powstańcami są też Żydzi Szuman i Szlangbaum.

  Wojna rosyjsko-turecka (1877-78r.)

  Toczone na terytorium Bułgarii starcie o panowanie nad Bałkanami. Wygrana przez Rosję doprowadziła do powstania niezależnych państw Rumunii, Serbii, Czarnogóry i Księstwa Bułgarskiego. To właśnie na tę wojnę wyjeżdża Wokulski, by zarobić na aprowizacji wojsk rosyjskich.

  Powstanie listopadowe (1830-31r.)

  Kolejny konflikt narodowowyzwoleńczy Polaków. Miał charakter ogólnokrajowy, niestety zakończył się porażką powstańców. W Lalce wspominany przez prezesową Zasławską ze względu na stryja Wokulskiego, Stanisława. Uczestniczył on w powstaniu, nie doczekawszy się nawet ostatecznie godnego nagrobka.

  Pomniejsze wydarzenia historyczne z lat 1878-1879

  Na kanwach Lalki czytelnik może dowiedzieć się nie tylko o wydarzeniach historycznych mających wpływ na życie bohaterów, ale również o najświeższych dla nich informacjach. O wielu z nich wspomina Rzecki na łamach swoich Pamiętników starego subiekta, inne przewijają się gdzieś w tle. Są to: zamach anarchisty Maksa Hodla na Cesarza Wilhelma I z 11 maja 1878 roku, konflikty austriacko-bośniackie, wojna w Afganistanie (oraz jej koniec na korzyść Anglików rok później), zamach na króla Alfonsa hiszpańskiego i króla Humberta włoskiego oraz kolonialne starcie Anglii z afrykańskimi Zulusami czy dżuma w okolicach Astrachania. Oprócz tego wydarzenia z czasów nieco późniejszych: działalność włoskiego karbonariusza Garibaldiego oraz śmierć Ludwika Napoleona w 1873 roku.

  Bolesław Prus umieszcza wzmianki o historycznych wydarzeniach w Lalce dla lepszego umocowania jej w rzeczywistości. Opisując wydarzenia z roku 1878-1879 odwołuje się do postulatu powieści realistycznej, nakazującej umieszczenie fabuły w specyficznych realiach historycznych. Wkładając wspominanie o nich w usta Ignacego Rzeckiego, pokazuje zarazem podejście części społeczeństwa do tych wydarzeń i dzięki temu nakreśla sposób myślenia dawnych Polaków. Temu samemu służą również elementy historyczne w życiorysach bohaterów - ukazują one, jak historia miała wpływ na Polskę.


  Czytaj dalej: Warszawa w Lalce

  Ostatnia aktualizacja: 2022-10-14 13:45:07

  Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują poezja.org. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.